• Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Administració_Funció Pública (Oposicions)
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Ensenyament i formació
 • Fabricació mecànica
 • Formació complementària transversal
 • Hostaleria i turisme
 • Idiomes
 • Imatge i so
 • Indústria alimentària
 • Informàtica i comunicacions
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Instal·lació i manteniment
 • Activitats culturals i recreatives (1 curs)
 • Activitats físiques i esportives recreatives
 • Administració i auditoria (5 cursos)
 • Agricultura
 • Alemany (1 curs)
 • Anglès (3 cursos)
 • Assistència social (1 curs)
 • Atenció al client
 • Atenció sanitària (no infermeria)
 • Atenció social (1 curs)
 • Autonòmica: Generalitat (1 curs)
 • Català
 • Compra-Venda (1 curs)
 • Construccions metàl·liques i soldadura
 • Control i seguretat (4 cursos)
 • Convivència i mediació escolar
 • Cures auxiliars i infermeria (2 cursos)
 • Desenvolupament (1 curs)
 • Dietètica
 • Disseny i multimèdia (2 cursos)
 • Edició
 • Educació (6 cursos)
 • Electricitat (5 cursos)
 • Electromecànica de vehicles
 • Energia renovable
 • Equips electrònics
 • Especialització
 • Formació i educació
 • Forn, pastisseria, confiteria
 • Francès
 • Funció pública
 • Gestió ambiental
 • Gestió i consultoria empresarial-legislació
 • Habilitats personals i interpersonals (23 cursos)
 • Igualtat a l'àmbit laboral i educatiu (1 curs)
 • Indústries de begudes
 • Informació i comunicació
 • Informàtica (1 curs)
 • Intervenció educativa (7 cursos)
 • Llengua de signes (2 cursos)
 • Local: Ajuntaments i Diputacions
 • Logística comercial i gestió del transport
 • Maquinària i equips industrials (1 curs)
 • Mecànica (1 curs)
 • Metodologia didàctica (4 cursos)
 • Màrqueting i relacions públiques (7 cursos)
 • Ofimàtica i Internet (3 cursos)
 • Orientació laboral
 • Produccions fotogràfiques (1 curs)
 • Qualitat
 • Ramaderia
 • Recursos humans i personal (2 cursos)
 • Restauració (2 cursos)
 • Rus
 • Sanitat: ICS
 • Seguretat i salut laboral (6 cursos)
 • Serveis i productes sanitaris
 • Transport per carretera (6 cursos)
 • Turisme
 • Tècnic de formació
 • A2.A Llengua de Signes Catalana
 • A2.B Llengua de Signes Catalana (1 curs)
 • A2.C Llengua de Signes Catalana
 • A2.D Llengua de Signes Catalana
 • ADOBE Ilustrator I
 • ADOBE Photoshop (1 curs)
 • Acompanyament durant el procés de dol
 • Activitat de les administracions públiques. La contractació
 • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)
 • Agents del procès comunitari
 • Alemany A1.A
 • Alemany A1.B
 • Alemany A2.A
 • Alemany A2.B (1 curs)
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital (1 curs)
 • Anglès A1.A
 • Anglès A1.B
 • Anglès A2.A
 • Anglès A2.B
 • Anglès B1.A (1 curs)
 • Anglès B1.B
 • Anglès B1.C
 • Anglès B1.D (1 curs)
 • Anglès B2.A
 • Anglès B2.B (1 curs)
 • Anglès B2.C
 • Anglès B2.D
 • Anglès C1.A
 • Anglès C1.B
 • Anglès C1.C
 • Anglès C1.D
 • Anglès C2.A
 • Anglès C2.B
 • Anglès C2.C
 • Anglès C2.D
 • Anglès professional per a activitats comercials
 • Anglès: Atenció al públic
 • Animació sociocultural
 • Anàlisi de balanços
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Aspectes ambientals de l'organizació
 • Aspirant a vigilant de seguretat privada
 • Aspirant escorta privat
 • Assistència en la gestió dels procediments tributaris
 • Atenció a la diversitat
 • Atenció a la diversitat: TDA
 • Atenció a la diversitat: autisme
 • Atenció a la diversitat: dislèxia
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus
 • Atenció al client, consumidor o usuari
 • Atenció al contribuent en la gestió administrativa tributària
 • Atenció al pacient politraumàtic per infermera
 • Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic
 • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars (1 curs)
 • Atenció infermera al pacient oncològic
 • Atenció infermera al pacient ostomitzat
 • Atenció infermera en un servei d'urgències
 • Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials
 • Auditoria
 • Autocad 2D (1 curs)
 • Autocad 2D i 3D
 • Autocad 3D
 • Autocura en acció: superant vivències estressants
 • Automatització Programable I (3 cursos)
 • Automatització Programable II (1 curs)
 • Avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
 • Benestar animal
 • Benestar animal durant el sacrifici: mòdul específic per al personal encarregat de benestar animal
 • Benestar animal: mòdul general + mòdul específic
 • Bon govern i transparència. Administració digital
 • Business English - Banking and Finances
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies (6 cursos)
 • Català B
 • Català C
 • Català. Certificat de nivell superior de català (C2)
 • Ciberbullying: intervenció socioeducativa (1 curs)
 • Com elaborar un pla de màrqueting digital (1 curs)
 • Com parlar en públic (2 cursos)
 • Comerç a través de les xarxes socials
 • Comerç electrònic i botiga virtual (1 curs)
 • Community manager (1 curs)
 • Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja
 • Comptabilitat avançada
 • Comptabilitat bàsica (2 cursos)
 • Comptabilitat informatitzada
 • Conducció de reunions
 • Construcció de pàgines web
 • Contenció emocional per a educadors II
 • Contractació
 • Control de pànic col·lectiu (1 curs)
 • Controlador d'accessos
 • Creació i manteniment de pàgines web (avançat)
 • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)
 • Cuina (1 curs)
 • Cuina de temporada (1 curs)
 • Cuina japonesa
 • Cuinar i conservar al buit
 • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria
 • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies (1 curs)
 • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària
 • Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable
 • Cures d'auxiliar d'infermeria en pediatria
 • Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat
 • Cures infermeres al pacient cremat
 • Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
 • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament (2 cursos)
 • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals
 • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D
 • Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)
 • Disseny i mecanització 3D (MASTERCAM 3D)
 • Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I
 • Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks
 • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D
 • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D (1 curs)
 • Diversitat sexual i afectiva a l'empresa
 • Diversitat sexual i afectiva a l'escola
 • Docència de la formació professional per a l'ocupació
 • Eines de coaching nivell 1 (2 cursos)
 • Eines de coaching nivell 2 (1 curs)
 • Eines de comunicació per intervencions públiques
 • Eines google
 • Eines pel guia turístic
 • Eines per a la mediació
 • Eines per a un ús no sexista del llenguatge
 • El menjador escolar (1 curs)
 • Electricitat industrial
 • English immersion
 • Enologia
 • Entrevista per competències
 • Ergonomia i higiene postural
 • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis
 • Estratègies de Marketing 2.0
 • Estratègies de Màrqueting digital
 • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
 • Fabricació additiva per impressió 3D
 • Finances per a no financers (1 curs)
 • Finances públiques
 • Fiscalitat operativa
 • Foment i suport associatiu
 • Fonaments educatius i normatius per la intervenció del/la Tècnic/a d'Integració Social en centres educatius
 • Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament (1 curs)
 • Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dues especialitats)
 • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports
 • Formació per a la Comissió d'Igualtat. La importància del seguiment i l'avaluació
 • Formació per a tutors d'empresa
 • Formació tècnica industrial: Manteniment bàsic
 • Fotografia digital i tractament d'imatges
 • Francès A1.A
 • Francès A1.B
 • Francès A2.A
 • Francès A2.B
 • Funció pública
 • Gestió administrativa dels procediments d'aplicació dels tributs
 • Gestió administrativa dels procediments sancionador i de revisió
 • Gestió administrativa sanitària
 • Gestió censal, notificació d'actes i emissió de documents de gestió tributària
 • Gestió comercial de vendes
 • Gestió de comandes i estoc
 • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
 • Gestió de conflictes i procés de mediació
 • Gestió de l'estrès (2 cursos)
 • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris
 • Gestió de la força de vendes i equips de comercials
 • Gestió de màrqueting i comunicació
 • Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
 • Gestió del canvi en l'organització
 • Gestió del temps
 • Google analytics I google metatags (1 curs)
 • Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana
 • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana
 • Guia caní
 • Guia per a l'elaboració de la programació didàctica en la Formació Professional
 • Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya
 • Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
 • Habilitats de comunicació (3 cursos)
 • Habilitats directives (2 cursos)
 • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
 • Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
 • Infeccions nosocomials
 • Infermera i farmacologia avançada
 • Infermera i farmacologia bàsica
 • Informació i atenció al client/consumidor/usuari
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus
 • Inglés básico
 • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (1 curs)
 • Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
 • Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges
 • Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries
 • Integració de components de programari en pàgines web
 • Intel·ligència emocional (3 cursos)
 • Intermediate English Conversation
 • Internet de les coses (nivell avançat)
 • Introducció a Internet de les Coses (1 curs)
 • Introducció a la igualtat de gènere. Conceptes bàsics
 • Introducció al Lean Manufacturing
 • Jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d'educació infantil
 • L'assetjament en l'àmbit sanitari
 • La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
 • La cuina dels arrossos
 • Legislació i normativa relacionada amb el diàleg social
 • Lideratge d'equips
 • Llançament i implantació de productes i serveis
 • Llei de protecció de dades
 • Logística integral
 • M Formació programada per les empreses
 • MF0231 Comptabilitat i fiscalitat
 • MF0261 Tècniques culinàries
 • MF0272 Primers auxilis
 • MF0507 Conducció de persones per itineraris de baixa i mitjana muntanya
 • MF1005 Optimització de la cadena logística
 • MF1015 Gestió de les operacions d'emmagatzematge
 • MF1016 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
 • MF1017 Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
 • MF1018 Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (1 curs)
 • MF1019 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
 • MF1026 Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
 • MF1038 Contextos socials d'intervenció comunitària
 • MF1039 Prevenció de conflictes
 • MF1431 Programacions culturals
 • MF1432 Projectes d'animació cultural
 • MF1433 Màrqueting cultural
 • MOS: Microsoft Office Access
 • MOS: Microsoft Office Excel
 • MOS: Microsoft Office Excel II (1 curs)
 • MOS: Microsoft Office PowerPoint
 • MOS: Microsoft Office Word
 • MOS: Microsoft Office Word II
 • Malalts terminals i cures pal·liatives
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
 • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
 • Manteniment d'instal·lacions
 • Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Marc normatiu personal laboral
 • Mecanitzat per arrancada de ferritja
 • Mecanizado por arranque de viruta multinivel torno, fresadora convencional y CNC
 • Mediació comunitària
 • Metodologia ABP en cicles formatius de FP
 • Metodologia CLIL (AICLE)
 • Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores
 • Metodologia de la dinamització comunitària
 • Millora de la programació didàctica Educació Secundària Educació física
 • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana
 • Mindfulness (4 cursos)
 • Mobilització i trasllat de pacients
 • Muntatge d'instal·acions solars fotovoltàiques
 • Muntatge de sistemes d'automatització industrial
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
 • Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
 • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió
 • Mètode globalitzat. Treball per projectes (1 curs)
 • Negociació i tancament eficaç de vendes
 • Neurolideratge
 • Neuromàrqueting
 • Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització
 • Normativa legal en la implantació de la igualtat de gènere en l'àmbit laboral
 • Nutrició i dietètica
 • Nòmines i Seguretat Social I (2 cursos)
 • Nòmines i Seguretat Social II
 • Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent
 • Ofimàtica
 • Operacions bàsiques de cuina
 • Operacions de venda
 • Operador en central receptora d'alarmes (1 curs)
 • Organització comercial
 • Organització d'un sistema d'informació de consum
 • Organització de magatzems
 • Organització i gestió de magatzems
 • Organització sector públic
 • Orientacions Bàsiques en educació secundària
 • Orientacions bàsiques per a la programació didàctica Educació Infantil
 • Orientacions generals per a la programació d'unitats didàctiques destinades al Cos de professors d'ensenyament secundari
 • Orientacions per a la programació didàctica
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària - T
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Música
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Anglès
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Educació física
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Francès
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Música
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Orientació Educativa
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Científic-Tecnològic
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Humanístic- Social
 • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
 • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Educació Física
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Anglès
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Biologia i geologia
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Física i química
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Geografia i història
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Llengua castellana i literatura
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Llengua catalana i literatura
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Matemàtiques
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Orientació educativa
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Tecnologia
 • Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
 • Participació ciutadana
 • Pautes per a l'elaboració del diagnòstic i del pla d'igualtat en l'empresa
 • Personal branding
 • Pla de màrqueting per a dispositius mòbils
 • Plans d'igualtat
 • Pneumàtica. Nivell 1 (1 curs)
 • Pneumàtica. Nivell 2
 • Posicionament web SEO/SEM (1 curs)
 • Postres de restaurant
 • Preelaboració i conservació d'aliments
 • Preparació ACTIC nivell bàsic (1 curs)
 • Preparació ACTIC nivell mitjà (1 curs)
 • Preparació ACTIC nivell superior
 • Preparació accés a l'administració local. Grup A
 • Preparació accés a l'administració local. Grup C
 • Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2
 • Preparació d'oposicions per a Auxiliars de gestió C2 Ajuntament de Terrassa
 • Preparació de l'oposició al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya
 • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya
 • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya. Part General
 • Preparació de l'oposició al cos de bomber/a de la Generalitat de Catalunya
 • Preparació de l'oposició al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Part general
 • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya
 • Preparació de la prova de coneixement de llengua catalana per a Auxiliars d'hoteleria. Nivell bàsic A2
 • Preparació de promoció Interna d'Auxiliars Administratius a Administratius
 • Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja
 • Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliar d'hoteleria
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliars administratius/ves
 • Preparació oposicions ICS: tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d'auxiliars d'infermeria
 • Preparació oposicions IMSST i Ajuntament de Tarragona: temari general grups A2
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya. Convocatòria discapacitat intel·lectual
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: grup C2
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A1
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A2
 • Preparació oposició cos Superior: Casos pràctics
 • Preparació per a l'accés al cos d'Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya
 • Preparació per a l'oposició d'Auxiliar de Geriatria (1 curs)
 • Prevenció de riscos ambientals
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) (1 curs)
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) (1 curs)
 • Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
 • Primers auxilis
 • Principis coeducatius a l'escola
 • Procediment administratiu
 • Procediment administratiu de les administracions públiques i Règim jurídic del sector públic
 • Procediments de Recursos Humans objectius i lliures de estereotips
 • Processos per arrencament de ferritja
 • Procés de mecanització per arrencada de ferritja
 • Programació neurolingüística (3 cursos)
 • Programar en competències
 • Promocions en espais comercials
 • Promoció i negoci a través de les xarxes socials (1 curs)
 • Protocols per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe: formació de la persona de referència
 • Publicació de pàgines web
 • Radioscòpia
 • Rebosteria
 • Replantejament d'instal·lacions solars fotovoltàiques
 • Resolució de conflictes (2 cursos)
 • Resolució de conflictes i mediació escolar
 • Robòtica (1 curs)
 • Salut emocional per a educadors i docents
 • Salut i exercici físic per l'esquena
 • Seguretat a Internet i dispositius mòbils
 • Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupaciót
 • Sensibilització i prevenció de l'assetjament
 • Serveis assistencials a persones amb dependència
 • Serveis assistencials a víctimes de maltractaments
 • Serveis assistencials en salut mental
 • Sistema smed i metodologia 5S
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)
 • Soldadura: MIG-MAG
 • Soldadura: TIG
 • TEI. Preparació concurs oposició
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà)
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic)
 • TEI_Preparació concurs oposició
 • TIS. Preparació concurs oposició
 • TIS_Pack preparació oposicions (Actic bàsic)
 • TIS_Pack preparació oposicions (Actic mitjà)
 • Taller de preparació de les proves d'avaluació de les competències professionals
 • Tapes, canapès i pinxos
 • Tecnologia específica d'automoció: Software
 • Transport de seguretat
 • Treball amb les intel·ligències múltiples
 • Treball en equip (1 curs)
 • Tècniques de massatge
 • Tècniques de negociació
 • Tècniques de relaxació (1 curs)
 • Tècniques de venda i formació de venedors
 • Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització
 • UF0926 Disseny i organització del magatzem
 • UF0927 Gestió de l'equip de treball del magatzem
 • UF2286 - Disseny i gestió d'Itineraris per baixa i mitja muntanya
 • UF2287 - Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya
 • UF2288 - Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya
 • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació (1 curs)
 • Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar (1 curs)
 • Vigilant d'explosius
 • Violència masclista a la escola
 • Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa
 • Xarxes socials (2 cursos)
 • Part general: marc normatiu TEI/TIS
 • Curs bàsic de salut laboral
 • Expedients d' regulació d'ocupació temporal i d'extinció
 • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i altres dependències de seguretat (2 cursos)
 • Formació específica: Serveis de vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics i en centres comercials
 • Introducció a la formació sindical
 • MARKETING DIGITAL
 • Atenció al client
 • Curs bàsic gestió de comandes 4.0

Cursos amb preinscripcions obertes


 • A.2.B. Llengua de Signes Catalana - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 25-05-2021 a 17-06-2021
 • ADOBE Photoshop - Fundació Paco Puerto Terrassa del 26-05-2021 a 21-07-2021
 • Alemany A.2.B. - Fundació Paco Puerto Terrassa del 17-05-2021 a 28-07-2021
 • Altes capacitats: intervenció educativa - Fundació Paco Puerto Terrassa del 31-05-2021 a 30-06-2021
 • Anàlisi d'estats financers - Fundació Paco Puerto Terrassa del 30-06-2021 a 28-07-2021
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 31-05-2021 a 14-07-2021
 • Anglès B.1.A. - + TALENT del 05-05-2021 a 07-07-2021
 • Anglès B.1.D. - Fundació Paco Puerto Terrassa del 17-05-2021 a 12-07-2021
 • Anglès B.2.B. - Fundació Paco Puerto Terrassa del 20-05-2021 a 27-07-2021
 • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars - del 17-06-2021 a 19-07-2021
 • Autocad 2D - INSTITUT EL PALAU del 19-05-2021 a 10-06-2021
 • Automatització Programable I - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 17-05-2021 a 14-06-2021
 • Automatització Programable I - Fundació Paco Puerto del 10-05-2021 a 02-06-2021
 • Automatització Programable I - FUNDACIÓ LACETÀNIA del 17-05-2021 a 27-07-2021
 • Automatització Programable II - INSTITUT EL PALAU del 10-05-2021 a 07-06-2021
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto del 12-06-2021 a 26-06-2021
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO LLEIDA del 12-05-2021 a 27-05-2021
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Reus del 07-05-2021 a 22-05-2021
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto Terrassa del 24-05-2021 a 01-06-2021
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Cornellà del 21-06-2021 a 02-07-2021
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto Terrassa del 21-06-2021 a 01-07-2021
 • Ciberbullying: intervenció socioeducativa - del 11-05-2021 a 01-06-2021
 • Com elaborar un pla de màrqueting digital - del 18-05-2021 a 27-07-2021
 • Com parlar en públic - CCOO Girona del 10-05-2021 a 03-06-2021
 • Com parlar en públic - + TALENT del 24-05-2021 a 28-06-2021
 • Comerç electrònic i botiga virtual - Fundació Paco Puerto Terrassa del 01-07-2021 a 29-07-2021
 • Community manager - del 26-05-2021 a 05-07-2021
 • Competències per a un teletreball efectiu - CENTRE DE PROMOCIO ECONOMICA (AJ. PRAT DE LLGAT) del 25-05-2021 a 08-06-2021
 • Comptabilitat bàsica - + TALENT del 14-06-2021 a 14-07-2021
 • Comptabilitat bàsica - del 03-05-2021 a 07-06-2021
 • Control de pànic col·lectiu - CCOO LLEIDA del 06-05-2021 a 20-05-2021
 • Cuina - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 31-05-2021 a 14-07-2021
 • Cuina de temporada - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 12-05-2021 a 26-05-2021
 • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies - del 01-06-2021 a 15-06-2021
 • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament - del 15-05-2021 a 03-07-2021
 • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament - del 24-04-2021 a 19-06-2021
 • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D - Fointec Informàtica, SLU del 25-05-2021 a 29-06-2021
 • Educació inclusiva: autisme - Fundació Paco Puerto Terrassa del 15-06-2021 a 23-07-2021
 • Educació inclusiva: TDA - Fundació Paco Puerto Terrassa del 15-05-2021 a 04-06-2021
 • Eines d'avaluació de l'aprenentatge en línia - del 24-05-2021 a 11-06-2021
 • Eines de coaching nivell 1 - del 22-05-2021 a 19-06-2021
 • Eines de coaching nivell 1 - del 10-05-2021 a 07-06-2021
 • Eines de coaching nivell 2 - Fundació Paco Puerto Terrassa del 05-07-2021 a 29-07-2021
 • El menjador escolar - + TALENT del 01-07-2021 a 23-07-2021
 • Finances per a no financers - + TALENT del 12-05-2021 a 09-06-2021
 • Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament - del 02-06-2021 a 22-06-2021
 • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i altres dependències de seguretat - Fundació Paco Puerto del 27-09-2021 a 30-09-2021
 • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i altres dependències de seguretat - CCOO LLEIDA del 14-06-2021 a 22-06-2021
 • Gestió de l'estrès - Fundació Paco Puerto Terrassa del 11-05-2021 a 27-05-2021
 • Gestió de l'estrès - del 07-06-2021 a 28-06-2021
 • Gestió de la ciberseguretat en l'entorn del teletreball - del 03-05-2021 a 17-05-2021
 • Gestió de tresoreria - Fundació Paco Puerto Terrassa del 26-05-2021 a 28-06-2021
 • Google analytics I google metatags - del 21-05-2021 a 06-07-2021
 • Habilitats de comunicació - del 10-06-2021 a 22-07-2021
 • Habilitats de comunicació - CCOO Cornellà del 12-06-2021 a 17-07-2021
 • Habilitats de comunicació - Fundació Paco Puerto del 03-06-2021 a 01-07-2021
 • Habilitats directives - del 31-05-2021 a 28-06-2021
 • Habilitats directives - Fundació Paco Puerto del 07-06-2021 a 23-06-2021
 • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana - INSTITUT CARLES VALLBONA del 24-05-2021 a 28-06-2021
 • Intel·ligència emocional - INSTITUT CARLES VALLBONA del 17-05-2021 a 16-06-2021
 • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto del 07-06-2021 a 28-06-2021
 • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto Terrassa del 30-06-2021 a 29-07-2021
 • Introducció a Internet de les Coses - Fointec Informàtica, SLU del 28-09-2021 a 21-10-2021
 • Introducció al posicionament web - del 19-06-2021 a 10-07-2021
 • Les intel·ligències múltiples a l'aula: de la teoria a les programacions - del 17-05-2021 a 27-05-2021
 • Mecànica d'automoció - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 02-06-2021 a 15-06-2021
 • Mètode globalitzat. Treball per projectes - IES La Garrotxa del 19-06-2021 a 10-07-2021
 • Mindfulness - del 24-05-2021 a 23-06-2021
 • Mindfulness - Fundació Paco Puerto Terrassa del 07-06-2021 a 05-07-2021
 • Mindfulness - Fundació Paco Puerto del 02-06-2021 a 28-06-2021
 • Mindfulness - CCOO Cornellà del 22-05-2021 a 03-07-2021
 • MOS: Microsoft Office Excel II - + TALENT del 26-05-2021 a 30-06-2021
 • Nòmines i Seguretat Social I - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 07-06-2021 a 22-06-2021
 • Nòmines i Seguretat Social I - Fundació Paco Puerto del 09-06-2021 a 05-07-2021
 • Operador en central receptora d'alarmes - Fundació Paco Puerto del 10-05-2021 a 13-05-2021
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP Manteniment de vehicles - del 15-05-2021 a 29-05-2021
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP Mecanitzat i manteniment de màquines PTFP 0611 - del 13-05-2021 a 03-06-2021
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Infantil - del 14-05-2021 a 28-05-2021
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Infantil - del 10-05-2021 a 31-05-2021
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Música - del 13-05-2021 a 20-05-2021
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Primària. Educació especial - del 22-05-2021 a 05-06-2021
 • Plataforma virtual - Fundació Paco Puerto Terrassa del 17-06-2021 a 07-07-2021
 • Pneumàtica. Nivell 1 - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 21-05-2021 a 21-06-2021
 • Posicionament web SEO/SEM - + TALENT del 13-05-2021 a 22-07-2021
 • Preparació ACTIC nivell bàsic - del a 30-10-2021
 • Preparació ACTIC nivell mitjà - del a 30-10-2021
 • Preparació per a l'oposició d'Auxiliar de Geriatria - CCOO Reus del 22-05-2021 a 10-07-2021
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - Fundació Paco Puerto Terrassa del 06-05-2021 a 03-06-2021
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) - Fundació Paco Puerto del 11-05-2021 a 29-06-2021
 • Prevenció de riscos: higiene i protocols de prevenció front al COVID-19 - Fundació Paco Puerto Terrassa del 08-06-2021 a 29-06-2021
 • Programació neurolingüística - del 03-06-2021 a 08-07-2021
 • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto del 01-06-2021 a 29-06-2021
 • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto Terrassa del 05-07-2021 a 16-07-2021
 • Promoció i negoci a través de les xarxes socials - Fundació Paco Puerto Terrassa del 29-06-2021 a 29-07-2021
 • Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia - del 14-06-2021 a 02-07-2021
 • Resolució de conflictes - del 28-06-2021 a 28-07-2021
 • Resolució de conflictes - del 09-06-2021 a 12-07-2021
 • Robòtica - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 01-06-2021 a 29-06-2021
 • SSCG0209_MF1041_Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació - CCOO LLEIDA del 31-05-2021 a 29-07-2021
 • SSCS0208_MF1018_Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions - Fundació Paco Puerto del 12-05-2021 a 01-06-2021
 • Tècniques de relaxació - Fundació Paco Puerto Terrassa del 18-05-2021 a 03-06-2021
 • Treball en equip - del 22-06-2021 a 27-07-2021
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - Fundació Paco Puerto Terrassa del 15-06-2021 a 28-07-2021
 • Xarxes socials - Fundació Paco Puerto Terrassa del 20-05-2021 a 22-06-2021
 • Xarxes socials - del 19-05-2021 a 25-06-2021