• Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Ensenyament i formació
 • Fabricació mecànica
 • Formació complementària transversal
 • Hostaleria i turisme
 • Idiomes
 • Imatge i so
 • Informàtica i comunicacions
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Administració_Funció Pública (Oposicions)
 • Activitats culturals i recreatives (1 curs)
 • Activitats físiques i esportives recreatives
 • Administració i auditoria (2 cursos)
 • Agricultura
 • Alemany (2 cursos)
 • Anglès (4 cursos)
 • Assistència social
 • Atenció al client
 • Atenció sanitària (no infermeria)
 • Atenció social (4 cursos)
 • Català
 • Compra-Venda (1 curs)
 • Construccions metàl·liques i soldadura
 • Control i seguretat (1 curs)
 • Convivència i mediació escolar
 • Cures auxiliars i infermeria (8 cursos)
 • Desenvolupament
 • Dietètica (1 curs)
 • Disseny i multimèdia (2 cursos)
 • Edició
 • Electricitat (1 curs)
 • Electromecànica de vehicles (1 curs)
 • Energia renovable
 • Formació i educació
 • Forn, pastisseria, confiteria
 • Francès
 • Funció pública
 • Gestió ambiental
 • Gestió i consultoria empresarial-legislació
 • Habilitats personals i interpersonals (6 cursos)
 • Igualtat d'oportunitats
 • Indústries de begudes
 • Informació i comunicació
 • Informàtica (1 curs)
 • Intervenció educativa (9 cursos)
 • Llengua de signes (1 curs)
 • Logística comercial i gestió del transport
 • Maquinària i equips industrials
 • Mecànica (1 curs)
 • Metodologia didàctica (1 curs)
 • Màrqueting i relacions públiques (4 cursos)
 • Ofimàtica i Internet (7 cursos)
 • Orientació laboral
 • Produccions fotogràfiques (2 cursos)
 • Qualitat
 • Ramaderia
 • Recursos humans i personal (1 curs)
 • Restauració (3 cursos)
 • Rus
 • Seguretat i salut laboral (8 cursos)
 • Serveis i productes sanitaris
 • Transport per carretera (3 cursos)
 • Turisme (1 curs)
 • Autonòmica: Generalitat (4 cursos)
 • Educació (15 cursos)
 • Local: Ajuntaments i Diputacions (2 cursos)
 • Sanitat: ICS
 • Especialització (3 cursos)
 • ADOBE Ilustrator I
 • ADOBE Photoshop (1 curs)
 • Acompanyament durant el procés de dol
 • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) (1 curs)
 • Agents del procès comunitari
 • Alemany A.1.A.
 • Alemany A.1.B. (1 curs)
 • Alemany A.2.A. (1 curs)
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital (1 curs)
 • Anglès A1.A
 • Anglès A1.B
 • Anglès A2.A
 • Anglès A2.B
 • Anglès B1.A
 • Anglès B1.B
 • Anglès B1.C
 • Anglès B1.D
 • Anglès B2.A
 • Anglès B2.B
 • Anglès B2.C
 • Anglès B2.D
 • Anglès C1.A
 • Anglès C1.B
 • Anglès C1.C
 • Anglès C1.D
 • Anglès C2.A
 • Anglès C2.B (1 curs)
 • Anglès professional per a activitats comercials
 • Anglès: Atenció al públic
 • Animació sociocultural
 • Anàlisi de balanços
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Aspectes ambientals de l'organizació
 • Aspirant a vigilant de seguretat privada
 • Aspirant escorta privat
 • Assistència en la gestió dels procediments tributaris
 • Atenció a la diversitat
 • Atenció a la diversitat: TDA (2 cursos)
 • Atenció a la diversitat: autisme (1 curs)
 • Atenció a la diversitat: dislèxia (3 cursos)
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus
 • Atenció al client, consumidor o usuari
 • Atenció al contribuent en la gestió administrativa tributària
 • Atenció al pacient politraumàtic per infermera
 • Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic
 • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars (2 cursos)
 • Atenció infermera al pacient oncològic
 • Atenció infermera al pacient ostomitzat (1 curs)
 • Atenció infermera en un servei d'urgències
 • Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials
 • Auditoria
 • Autocad 2D (1 curs)
 • Autocad 2D i 3D
 • Autocad 3D (1 curs)
 • Automatització Programable I (1 curs)
 • Automatització Programable II
 • Avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
 • Funció pública (1 curs)
 • Activitat de les administracions públiques. La contractació (1 curs)
 • Bon govern i transparència. Administració digital
 • Procediment administratiu de les administracions públiques i Règim jurídic del sector públic
 • Benestar animal
 • Benestar animal durant el sacrifici: mòdul específic per al personal encarregat de benestar animal
 • Benestar animal: mòdul general + mòdul específic
 • Business English - Banking and Finances
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies (3 cursos)
 • Català B
 • Català C
 • Català. Certificat de nivell superior de català (C2)
 • Ciberbullying: intervenció socioeducativa (1 curs)
 • Com el·laborar un pla de màrqueting digital
 • Com parlar en públic
 • Comerç a través de les xarxes socials
 • Comerç electrònic i botiga virtual (1 curs)
 • Community manager (3 cursos)
 • Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja
 • Comptabilitat avançada (1 curs)
 • Comptabilitat bàsica
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Comptabilitat informatitzada (1 curs)
 • Conducció de reunions
 • Construcció de pàgines web
 • Contenció emocional per a educadors II
 • Contextos socials d'intervenció comunitària
 • Contractació
 • Control de pànic col·lectiu (1 curs)
 • Controlador d'accessos
 • Creació i manteniment de pàgines web (avançat)
 • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)
 • Cuina (1 curs)
 • Cuina de temporada
 • Cuina japonesa (1 curs)
 • Cuinar i conservar al buit
 • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria (1 curs)
 • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies (1 curs)
 • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària (1 curs)
 • Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable
 • Cures d'auxiliar d'infermeria en pediatria
 • Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat
 • Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
 • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals
 • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D
 • Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)
 • Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I
 • Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks
 • Disseny i organització del magatzem
 • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D
 • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D
 • Docència de la formació professional per a l'ocupació
 • Eines de coaching nivell 1
 • Eines de coaching nivell 2
 • Eines de comunicació per intervencions públiques
 • Eines google
 • Eines pel guia turístic
 • Eines per a la mediació
 • El menjador escolar
 • Electricitat industrial
 • English immersion
 • Enologia
 • Entrevista per competències
 • Ergonomia i higiene postural
 • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis
 • Estratègies de Marketing 2.0
 • Estratègies de Màrqueting digital
 • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
 • Fabricació additiva per impressió 3D
 • Finances per a no financers
 • Fiscalitat operativa
 • Foment i suport associatiu
 • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports
 • Formació tècnica industrial: Manteniment bàsic
 • Fotografia digital i tractament d'imatges (1 curs)
 • Francès A.1.A.
 • Francès A.1.B.
 • Francès A.2.A
 • Francès A.2.B
 • Gestió administrativa dels procediments d'aplicació dels tributs
 • Gestió administrativa dels procediments sancionador i de revisió
 • Gestió administrativa sanitària
 • Gestió censal, notificació d'actes i emissió de documents de gestió tributària
 • Gestió comercial de vendes
 • Gestió de comandes i estoc
 • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
 • Gestió de conflictes i procés de mediació (1 curs)
 • Gestió de l'equip de treball del magatzem
 • Gestió de l'estrés
 • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris
 • Gestió de la força de vendes i equips de comercials
 • Gestió de les operacions d'emmagatzematge
 • Gestió de màrqueting i comunicació
 • Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
 • Gestió del canvi en l'organització
 • Gestió del temps
 • Google analytics I google metatags (1 curs)
 • Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana
 • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana (1 curs)
 • Guia caní
 • Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya
 • Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
 • Habilitats de comunicació
 • Habilitats directives
 • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
 • Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
 • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (1 curs)
 • Infeccions nosocomials (1 curs)
 • Infermera i farmacologia avançada
 • Infermera i farmacologia bàsica (1 curs)
 • Informació i atenció al client/consumidor/usuari
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès (1 curs)
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus
 • Inglés básico
 • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana
 • Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
 • Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges
 • Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries
 • Integració de components de programari en pàgines web
 • Intel·ligència emocional (1 curs)
 • Intel·ligència emocional i resolució de conflictes.
 • Intermediate English Conversation (2 cursos)
 • Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
 • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
 • Introducció a Internet de les Coses
 • Introducció al Lean Manufacturing
 • Jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d'educació infantil
 • L'assetjament en l'àmbit sanitari
 • La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
 • La cuina dels arrossos
 • Lideratge d'equips (2 cursos)
 • Llançament i implantació de productes i serveis
 • Llei de protecció de dades
 • Logística integral
 • M Formació programada per les empreses (1 curs)
 • M Mètode globalitzat. Treball per projectes (1 curs)
 • M Treball amb les intel·ligències múltiples
 • MOS: Microsoft Office Access (1 curs)
 • MOS: Microsoft Office Excel
 • MOS: Microsoft Office Excel II
 • MOS: Microsoft Office PowerPoint
 • MOS: Microsoft Office Word
 • MOS: Microsoft Office Word II (1 curs)
 • Malalts terminals i cures pal·liatives
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
 • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
 • Manteniment d'instal·lacions
 • Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Marc normatiu personal laboral (1 curs)
 • Mecanització per arrencament de ferritja
 • Mecanitzat per arrancada de ferritja
 • Mecanizado por arranque de viruta multinivel torno, fresadora convencional y CNC
 • Mediació comunitària
 • Metodologia CLIL (AICLE)
 • Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores
 • Metodologia de la dinamització comunitària
 • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana
 • Mindfulness
 • Mobilització i trasllat de pacients
 • Muntatge d'instal·acions solars fotovoltàiques
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
 • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
 • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió
 • Màrqueting cultural
 • Mètode globalitzat. Treball per projectes
 • Negociació i tancament eficaç de vendes
 • Neurolideratge
 • Neuromàrqueting
 • Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització
 • Nutrició i dietètica (1 curs)
 • Nòmines i Seguretat Social I
 • Nòmines i Seguretat Social II (1 curs)
 • Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent
 • Ofimàtica
 • Operacions bàsiques de cuina
 • Operacions de venda
 • Operador en central receptora d'alarmes
 • Optimització de la cadena logística
 • Organització comercial
 • Organització d'un sistema d'informació de consum
 • Organització de magatzems
 • Organització i gestió de magatzems
 • Orientacions per a la programació didàctica
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària (15 cursos)
 • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
 • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL
 • Orientacions per a la programació didàctica Primària Educació Física
 • Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
 • Participació ciutadana
 • Personal branding
 • Plans d'igualtat
 • Posicionament web SEO/SEM
 • Preelaboració i conservació d'aliments
 • Preparació ACTIC nivell bàsic (3 cursos)
 • Preparació ACTIC nivell mitjà (2 cursos)
 • Preparació accés a l'administració local. Grup A
 • Preparació accés a l'administració local. Grup C (1 curs)
 • Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2 (1 curs)
 • Preparació de l'oposició al cos d'Administratius a la Generalitat de Catalunya.
 • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya
 • Preparació de l'oposició al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Part general
 • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya (2 cursos)
 • Preparació de promoció Interna d'Auxiliars Administratius a Administratius
 • Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja
 • Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliar d'hoteleria
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliars administratius/ves
 • Preparació oposicions ICS: tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d'auxiliars d'infermeria
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya (2 cursos)
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: grup C2
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A1
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A2
 • Preparació per a l'accés al cos d'Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya.
 • Prevenció de conflictes
 • Prevenció de riscos ambientals
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) (3 cursos)
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) (1 curs)
 • Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
 • Primers auxilis (3 cursos)
 • Procediment administratiu
 • Processos per arrencament de ferritja
 • Procés de mecanització per arrencada de ferritja
 • Programacions culturals (1 curs)
 • Programació neurolingüística (1 curs)
 • Programar en competències
 • Projectes d'animació cultural
 • Promocions en espais comercials
 • Promoció i negoci a través de les xarxes socials
 • Publicació de pàgines web
 • Rebosteria
 • Replantejament d'instal·lacions solars fotovoltàiques
 • Resolució de conflictes (1 curs)
 • Resolució de conflictes i mediació escolar
 • Robòtica
 • Salut emocional per a educadors i docents
 • Salut i exercici físic per l'esquena
 • Seguretat a Internet i dispositius mòbils
 • Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupaciót
 • Serveis assistencials a persones amb dependència
 • Serveis assistencials a víctimes de maltractaments
 • Serveis assistencials en salut mental (2 cursos)
 • Sistema smed i metodologia 5S
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)
 • Soldadura: MIG-MAG
 • Soldadura: TIG
 • Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
 • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà)
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic)
 • TEI_Preparació concurs oposició
 • Tapes, canapès i pinxos (1 curs)
 • Tecnologia específica d'automoció: Software (1 curs)
 • Transport de seguretat
 • Treball en equip (1 curs)
 • Tècniques culinàries
 • Tècniques de massatge
 • Tècniques de negociació
 • Tècniques de relaxació
 • Tècniques de venda i formació de venedors
 • Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització
 • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació
 • Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar (2 cursos)
 • Vigilant d'explosius
 • Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa
 • Xarxes socials
 • Finances públiques
 • Organització sector públic
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Música
 • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament

Cursos amb preinscripcions obertes


 • Activitat de les administracions públiques. La contractació - Fundació Paco Puerto del 10-10-2019 a 21-11-2019
 • ADOBE Photoshop - IES MONTILIVI del 19-09-2019 a 12-11-2019
 • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) - IES MONTILIVI del 25-09-2019 a 18-11-2019
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries - IES MONTILIVI del 03-10-2019 a 24-10-2019
 • Alemany A1.B - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 09-09-2019 a 27-11-2019
 • Alemany A2.A - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 17-09-2019 a 14-11-2019
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 08-10-2019 a 14-11-2019
 • Anglès C2.B - Fundació Paco Puerto del 18-09-2019 a 25-11-2019
 • Atenció a la diversitat: autisme - Fundació Paco Puerto Terrassa del 14-09-2019 a 26-10-2019
 • Atenció a la diversitat: dislèxia - + TALENT del 16-09-2019 a 23-10-2019
 • Atenció a la diversitat: dislèxia - INSTITUT CARLES VALLBONA del 21-10-2019 a 13-11-2019
 • Atenció a la diversitat: dislèxia - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 16-09-2019 a 09-10-2019
 • Atenció a la diversitat: TDA - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 22-10-2019 a 14-11-2019
 • Atenció a la diversitat: TDA - INSTITUT CARLES VALLBONA del 25-09-2019 a 17-10-2019
 • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars - + TALENT del 07-10-2019 a 28-10-2019
 • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars - CCOO Tortosa del 07-10-2019 a 21-10-2019
 • Atenció infermera al pacient ostomitzat - + TALENT del 21-10-2019 a 11-11-2019
 • Autocad 2D - INSTITUT EL PALAU del 24-09-2019 a 17-10-2019
 • Autocad 3D - INSTITUT EL PALAU del 22-10-2019 a 14-11-2019
 • Automatització Programable I - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 07-10-2019 a 14-11-2019
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Cornellà del 21-10-2019 a 31-10-2019
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Girona del 28-09-2019 a 09-11-2019
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto Terrassa del 01-10-2019 a 12-10-2019
 • Ciberbullying: intervenció socioeducativa - IES MONTILIVI del 17-10-2019 a 14-11-2019
 • Comerç electrònic i botiga virtual - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 07-10-2019 a 13-11-2019
 • Community manager - INSTITUT CARLES VALLBONA del 08-10-2019 a 20-11-2019
 • Community manager - Fointec Informàtica, SLU del 28-09-2019 a 16-11-2019
 • Community manager - del 25-09-2019 a 08-11-2019
 • Comptabilitat avançada - INSTITUT CARLES VALLBONA del 23-09-2019 a 27-11-2019
 • Comptabilitat informatitzada - INSTITUT CARLES VALLBONA del 03-10-2019 a 26-11-2019
 • Control de pànic col·lectiu - Fundació Paco Puerto del 14-10-2019 a 21-10-2019
 • Cuina - CEMFO AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET del 23-10-2019 a 13-11-2019
 • Cuina japonesa - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 02-10-2019 a 21-10-2019
 • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria - + TALENT del 10-10-2019 a 31-10-2019
 • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies - CCOO Cornellà del 28-10-2019 a 13-11-2019
 • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària - CCOO Cornellà del 07-10-2019 a 23-10-2019
 • Disseny i mecanització 3D (MASTERCAM 3D) - INSTITUT EL PALAU del 22-10-2019 a 14-11-2019
 • Fotografia digital i tractament d'imatges - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 19-09-2019 a 24-10-2019
 • Funció pública - Fundació Paco Puerto del 15-10-2019 a 05-11-2019
 • Gestió de conflictes i procés de mediació - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-09-2019 a 09-10-2019
 • Google analytics I google metatags - EFOSI del 09-10-2019 a 06-11-2019
 • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana - CCOO Granollers del 26-09-2019 a 28-10-2019
 • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 26-09-2019 a 12-11-2019
 • Infeccions nosocomials - + TALENT del 10-10-2019 a 31-10-2019
 • Infermera i farmacologia bàsica - Fundació Paco Puerto del 21-10-2019 a 11-11-2019
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès - CCOO Girona del 23-09-2019 a 11-11-2019
 • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto del 07-10-2019 a 06-11-2019
 • Intermediate English Conversation - INSTITUT CARLES VALLBONA del 28-10-2019 a 27-11-2019
 • Intermediate English Conversation - CCOO Badalona del 01-10-2019 a 19-11-2019
 • Lideratge d'equips - ASSOCIACIÓ MIFAS del 24-10-2019 a 26-11-2019
 • Lideratge d'equips - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-10-2019 a 13-11-2019
 • M Formació programada per les empreses - Fundació Paco Puerto del 16-10-2019 a 06-11-2019
 • M Mètode globalitzat. Treball per projectes - Fundació Paco Puerto del 05-10-2019 a 26-10-2019
 • Marc normatiu personal laboral - Fundació Paco Puerto del 09-11-2019 a 23-11-2019
 • MOS: Microsoft Office Access - Fundació Paco Puerto Terrassa del 22-10-2019 a 29-11-2019
 • MOS: Microsoft Office Word II - Fundació Paco Puerto Manresa del 29-10-2019 a 28-11-2019
 • Nòmines i Seguretat Social II - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 02-10-2019 a 04-11-2019
 • Nutrició i dietètica - + TALENT del 16-09-2019 a 21-10-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 28-09-2019 a 30-11-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Mediterrània del 28-09-2019 a 30-11-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - EFOSI del 28-09-2019 a 30-11-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Mediterrània del 28-09-2019 a 30-11-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Mediterrània del 28-09-2019 a 30-11-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Centre Civic Onyar del 28-09-2019 a 14-12-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Centre Civic Onyar del 28-09-2019 a 14-12-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - IES MONTILIVI del 03-10-2019 a 12-12-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Andreu Nin del 27-09-2019 a 29-11-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Institut Mediterrània del 28-09-2019 a 30-11-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 27-09-2019 a 29-11-2019
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 18-01-2020 a 14-03-2020
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 18-01-2020 a 14-03-2020
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto del 17-01-2020 a 13-03-2020
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - + TALENT del 05-10-2019 a 30-11-2019
 • Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2 - CCOO Girona del 28-09-2019 a 30-11-2019
 • Preparació accés a l'administració local. Grup C - Casal de «les Escodines» del 09-11-2019 a 18-01-2020
 • Preparació ACTIC nivell bàsic - + TALENT del 02-10-2019 a 28-10-2019
 • Preparació ACTIC nivell bàsic - + TALENT del 02-10-2019 a 28-10-2019
 • Preparació ACTIC nivell bàsic - del 01-09-2019 a 28-03-2020
 • Preparació ACTIC nivell mitjà - + TALENT del 01-10-2019 a 12-11-2019
 • Preparació ACTIC nivell mitjà - del 01-09-2019 a 28-03-2020
 • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya - + TALENT del 19-10-2019 a 02-05-2020
 • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya - EFOSI del 28-09-2019 a 20-06-2020
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya - Fundació Paco Puerto del 17-10-2019 a 19-12-2019
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya - + TALENT del 19-10-2019 a 14-12-2019
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CCOO Cornellà del 15-10-2019 a 14-11-2019
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - del a
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CONSORCI SANITARI TERRASSA del 14-10-2019 a 06-11-2019
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) - Fundació Paco Puerto del 26-09-2019 a 21-11-2019
 • Primers auxilis - CCOO Reus del 01-10-2019 a 22-10-2019
 • Primers auxilis - IES MONTILIVI del 08-10-2019 a 12-11-2019
 • Primers auxilis - INSTITUT CARLES VALLBONA del 22-10-2019 a 21-11-2019
 • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto del 08-10-2019 a 31-10-2019
 • Programacions culturals - Fundació Paco Puerto del 30-09-2019 a 15-11-2019
 • Resolució de conflictes - ASSOCIACIÓ MIFAS del 25-10-2019 a 27-11-2019
 • Serveis assistencials en salut mental - Fundació Paco Puerto del 15-10-2019 a 07-11-2019
 • Serveis assistencials en salut mental - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 01-10-2019 a 31-10-2019
 • Tapes, canapès i pinxos - IES ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA del 18-10-2019 a 12-11-2019
 • Tecnologia específica d'automoció: Software - CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D'AUTOMOCIÓ del 17-09-2019 a 14-11-2019
 • Treball en equip - ASSOCIACIÓ MIFAS del 24-09-2019 a 22-10-2019
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 01-10-2019 a 14-11-2019
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 14-10-2019 a 13-11-2019