• Agroalimentària
 • Altres serveis i indústries afins
 • Comerç
 • Construcció i Fusta
 • Educació i formació
 • Finances, assegurances i serveis administratius
 • Formació Privada
 • Metall
 • Químic
 • Sanitat
 • Serveis a col·lectius i persones
 • Tèxtil, calçat i pell
 • Transports i comunicacions
 • Turisme, hostaleria i joc
 • Tots els sectors
Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

Dates: 27-11-2017 al 11-04-2018

Hores: 400 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Gestió de màrqueting i comunicació

Dates: 30-11-2017 al 06-07-2018

Hores: 730 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Barcelona

més informació
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Dates: 11-12-2017 al 27-07-2018

Hores: 840

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Lleida

més informació
Organització i gestió de magatzems

Dates: 04-12-2017 al 09-03-2018

Hores: 310 inici immediat

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Cornellà de Llobregat

més informació
Organització i gestió de magatzems

Dates: 11-12-2017 al 20-03-2018

Hores: 310

Subvencionat

Sector: Tots

Localitat: Terrassa

més informació