Partim d’un plantejament estratègic de la formació vinculat a la millora contínua de les persones i de les empreses. Per aquest motiu, oferim un conjunt de serveis que van més enllà de l’execució de les accions formatives i que aporten una perspectiva integral del fet formatiu.

Així, els nostres trets diferencials són:

  • Certificació de les accions formatives realitzades per part de fabricants en l’àmbit de les noves tecnologies com a especialistes oficials en la transferència de coneixement (Google, Microsofot Office Specialist, Linux, Solidworks, Microsoft Technology Associate), d’institucions de l’àmbit de l’aprenentatge d’idiomes (Cambridge English Language Assesment i Consorci per a la Normalització Lingüística), de les professions de la salut (Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries), del sector agrícola i ramader (Departament d’Agricultura) i del transport per carretera (Ministerio de Fomento).
  • Acreditació per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de diferents Certificats de Professionalitat que garanteixen la competència professional dels i de les nostres alumnes per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació.
  • Validació de la formació. El nostre conveni de col•laboració amb el Departament d’Ensenyament possibilita a les persones el reconeixement de la formació impartida amb els efectes propis de la formació professional reglada.
  • Pràctiques professionals no laborals d’alumnes a les empreses amb l’objectiu de consolidar els aprenentatges rebuts a les nostres accions formatives.
  • Avaluació de l’impacte de la formació per determinar en quin grau ha donat resposta a les necessitats de l’organització i, per tant, mesurar el retorn de la inversió realitzada.
  • El nostre compromís amb la igualtat d’oportunitats de les persones, fa de la nostra especialització en formació en plans d’igualtat un dels nostres trets distintius.
  • Extensa xarxa de col·laboradors estretament vinculats al món de l’empresa i capacitats per oferir solucions innovadores, flexibles i ajustades a la diversitat de problemàtiques del món de l’empresa.