Taller electricitat-pneumàtica

Dimensions: mínimes 86 metres²
Capacitat: màxim 16 alumnes
Equipament: equip informàtic amb connexió a Internet per al formador/a, equip audiovisual i canó projector, equips informàtics amb el software específic per a les especialitats que s’imparteixen, instrumentació elèctrica, mesurador de corrents de fugida, analitzador-registrador de potència i energia per a corrent altern trifàsic, equip verificador de la sensibilitat dels interruptors diferencials i de continuïtat de conductors, terminal portàtil per a manteniment i la resta d’equips i maquinària relacionada amb instal·lacions elèctriques, entrenadors hidràulics i pneumàtics, autòmats programables PLC, vàlvules, motor pneumàtic i la resta d’equips i maquinària relacionada amb automatismes.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: instal·lacions elèctriques, autòmats programables i robòtica, automatismes
Localitats: Barcelona, Cornellà de Llobregat i Granollers

Taller electricitat-pneumàtica