Aula informàtica

Dimensions: entre 30 i 60 metres²
Capacitat: entre 15 i 25 alumnes
Equipament: equips informàtics (fixos o portàtils) amb connexió a Internet, equip audiovisual i canó projector.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: analítica web: analítics, posicionament web: SEO-SEM, disseny industrial assistit per ordinador, disseny web, edició i tractament d’imatge, ofimàtica, comptabilitat, nòmines, gestió de magatzem.
Localitats: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, Granollers i Terrassa.

Aula informàtica