Taller d’oficis industrials

Dimensions: mínimes 160 metres²
Capacitat: màxim 16 alumnes
Equipament: màquines eines convencionals per a arrencament de ferritja, màquines eines per a arrencament de ferritja de CNC, màquines auxiliars, instruments i equips de mesura i control, cabines de soldar, equips complets de diversos tipus de soldadura (amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, TIG, MIG-MAG, autògena), taules de soldadura, eines i utillatge, equips de protecció individual i magatzem.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: control numèric, màquines-eines, soldadura.
Localitats: Cornellà de Llobregat i Granollers.

Taller d'oficis industrials