Aula polivalent

Dimensions: mínimes 20 metres²
Capacitat: entre 15 i 20 alumnes
Equipament: equip informàtic per al formador/a, equip audiovisual i canó projector.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: educació en el lleure, habilitats personals i interpersonals, educació i formació.
Localitats: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, Granollers, Manresa i Vic.

Aula polivalent