Aula teòrica

Dimensions: entre 30 i 60 metres²
Capacitat: entre 15 i 25 alumnes
Equipament: equip informàtic per al formador/a, equip audiovisual i canó projector.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: administració i gestió, comerç i màrqueting, CAP transport per carretera, educació i formació, habilitats personals i interpersonals, idiomes.
Localitats: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, Granollers, Lleida, Tarragona i Terrassa.

Aula teòrica