Cursos online de preparació oposicions docents

La Federació d’Educació de CCOO i el seu centre de formació, la Fundació Paco Puerto, organitzem cursos de preparació per les oposicions docents en format online amb inici al mes de Juliol.

Els cursos tenen una durada de 30 hores, estan reconeguts pel Departament d’Educació i seguiran la següent metodologia:

10 hores d’aula virtual, repartides en 5 sessions de 2 hores.
14 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma Icampus.
6 hores de treball offline, per elaborar una unitat didàctica competencial durant el curs.
30 minuts de tutoria individualitzada on el professor/a farà el retornament de la unitat didàctica i resoldrà els dubtes.

Preus:
Afiliació a CCOO: 105€
Nova afiliació a CCOO: 165€
No Afiliats/des: 270€

Clica per a obtenir tota la informació i fer la preinscripció al curs corresponent:

Infantil

Primària

Secundària Científico Tecnològic

Secundària Humanístic Social

Secundària Orientació Educativa

Formació professional