La fundació per a la formació i l’estudi paco puerto necessita cobrir un lloc de treball

Oferta De Feina Fpp 2

I. TIPUS DE PLAÇA PER COBRIR

TÈCNIC/A DE PROSPECCIÓ


II. FUNCIONS A REALITZAR

Funcions

 • Desenvolupar les accions de prospecció i d’anàlisi del mercat de treball local.
 • Identificar i elaborar perfils demandats pel teixit empresarial vinculats a diferents sectors.
 • Conèixer les ofertes i recursos d’ocupació en empreses i/o administracions en el territori d’actuació.
 • Identificar i captar les persones usuàries potencials mitjançant l’explotació de dades, la coordinació entre les diferents federacions del sindicat CCOO, i altres inputs externs.
 • Dissenyar i impulsar trobades en coordinació amb les diferents federacions i territoris del sindicat CCOO i altres persones de la FPP que puguin aportar un valor afegit, dirigides a informar sobre les diferents possibilitats del servei d’orientació.
 • Coordinar-se amb els tècnics i tècniques d’orientació.
 • Elaborar la documentació tècnica.
 • Realitzar les accions de seguiment i avaluació del procés de captació.

III. REQUISITS

Formació:

Grau universitari:

Formació universitària preferentment sociologia, psicologia, pedagogia o vinculada a l’àmbit de les ciències socials.

Formació complementària

 • Formació complementària en àmbits relacionats amb formació subvencionada, orientació i assessorament en l’acreditació de competències.
 • Coneixements de plataformes d’aula virtual (Teams, Zoom, …) i Moodle
 • Coneixement d’informàtica a nivell usuari, eines Google (formularis, Drive, etc.).

Experiència:

 • Experiència prèvia en la gestió de programes de prospecció i inserció laboral desenvolupant accions de prospecció i d’anàlisi del mercat de treball local, identificant i elaborant perfils, coneixent les ofertes i recursos d’ocupació del territori d’actuació, identificant i captant usuaris i usuàries potencials, informant i donant atenció personalitzada i individualitzada o col·lectiva a les persones usuàries, elaborant documentació tècnica i realitzant accions de seguiment i avaluació del procés de captació.

Competències

 • Iniciativa
 • Treball en equip
 • Capacitat d’organització
 • Orientació al client
 • Comunicació
 • Orientació a objectius
 • Capacitat d’anàlisi

IV. CONDICIONS LABORALS

 • Tipus de contracte: indefinit
 • Període de prova: dos mesos
 • Ubicació: Via Laietana (flexibilitat per desplaçar-se per tota la província)
 • Incorporació: gener del 2023
 • Jornada: completa i partida (1.666 hores anuals)
 • Horari de treball: dilluns a dijous de 9h-14h i de 15h-18h. i divendres de 8h-15h.
 • Nivell professional i salarial: segons Acord laboral vigent al gener 2023
 • Personal intern:
  • Grup professional: Grup 3 nivell 2
  • Nivell retributiu: 28.844,53 euros bruts anuals
 • Personal extern:
  • Grup professional fins a superar el període d’adaptació de 15 mesos:
   • Grup professional: Grup 4 nivell 1
   • Nivell retributiu: 25.644,64 euros bruts anuals
  • Grup professional consolidat:
   • Grup professional: Grup 3 nivell 2
   • Nivell retributiu: 28.844,53 euros bruts anuals

V. PROCÉS DE SELECCIÓ

Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar per correu electrònic a:

Fundació Paco Puerto – Referència: tècnic/a de prospecció

Correu electrònic: masensio@ccoo.cat

La presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 25 de gener del 2023.

Es farà una preselecció de currículums. Aquelles persones que per formació i/o experiència professional resultin més adients per al lloc de treball seran convocades per a la realització d’una prova pràctica.

Posteriorment, les persones que superin la prova seran convocades per fer una entrevista personal.


VI. COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La comissió de selecció estarà constituïda per, com a mínim:

 • Una persona en representació de la Fundació Paco Puerto
 • Una persona de la RLPT de la Fundació Paco Puerto