Instal·lacions

A la Fundació Paco Puerto disposem de dos tallers d’oficis industrials, tres tallers d’electricitat, tres tallers sociosanitaris, onze aules teòriques, sis aules d’informàtica i set aules polivalents repartits en les nou delegacions de la Fundació a Catalunya. Aquestes instal·lacions ens permeten oferir un ampli ventall d’especialitats formatives.

Taller d'oficis industrials

Taller d'oficis industrials

Dimensions: mínimes 160 metres²
Capacitat: màxim 16 alumnes
Equipament: màquines eines convencionals per a arrencament de ferritja, màquines eines per a arrencament de ferritja de CNC, màquines auxiliars, instruments i equips de mesura i control, cabines de soldar, equips complets de diversos tipus de soldadura (amb arc elèctric amb elèctrodes revestits, TIG, MIG-MAG, autògena), taules de soldadura, eines i utillatge, equips de protecció individual i magatzem.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: control numèric, màquines-eines, soldadura.
Localitats: Cornellà de Llobregat i Granollers.
Taller electricitat-pneumàtica

Taller electricitat-pneumàtica

Dimensions: mínimes 86 metres²
Capacitat: màxim 16 alumnes
Equipament: equip informàtic amb connexió a Internet per al formador/a, equip audiovisual i canó projector, equips informàtics amb el software específic per a les especialitats que s’imparteixen, instrumentació elèctrica, mesurador de corrents de fugida, analitzador-registrador de potència i energia per a corrent altern trifàsic, equip verificador de la sensibilitat dels interruptors diferencials i de continuïtat de conductors, terminal portàtil per a manteniment i la resta d’equips i maquinària relacionada amb instal·lacions elèctriques, entrenadors hidràulics i pneumàtics, autòmats programables PLC, vàlvules, motor pneumàtic i la resta d’equips i maquinària relacionada amb automatismes.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: instal·lacions elèctriques, autòmats programables i robòtica, automatismes
Localitats: Barcelona, Cornellà de Llobregat i Granollers
Taller sociosanitari

Taller sociosanitari

Dimensions: mínimes 60 metres²
Capacitat: entre 15 i 20 alumnes
Equipament: lliteres, llit, cadira de rodes, banquetes, maniquins i la resta d’equips i material relacionat amb les especialitats formatives de sociosanitària, equip informàtic per al formador amb connexió a Internet, equip audiovisual i canó projector.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: atenció sociosanitària a persones dependents, cures auxiliars i infermeria, massatge neurosedant, drenatge limfàtic, quiromassatge terapèutic, ergonomia i higiene postural, mobilització de pacients i socorrisme i primers auxilis.
Localitats: Barcelona, Cornellà de Llobregat i Girona
Aula teòrica

Aula teòrica

Dimensions: entre 30 i 60 metres²
Capacitat: entre 15 i 25 alumnes
Equipament: equip informàtic per al formador/a, equip audiovisual i canó projector.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: administració i gestió, comerç i màrqueting, CAP transport per carretera, educació i formació, habilitats personals i interpersonals, idiomes.
Localitats: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, Granollers, Lleida, Tarragona i Terrassa.
Aula informàtica

Aula informàtica

Dimensions: entre 30 i 60 metres²
Capacitat: entre 15 i 25 alumnes
Equipament: equips informàtics (fixos o portàtils) amb connexió a Internet, equip audiovisual i canó projector.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: analítica web: analítics, posicionament web: SEO-SEM, disseny industrial assistit per ordinador, disseny web, edició i tractament d’imatge, ofimàtica, comptabilitat, nòmines, gestió de magatzem.
Localitats: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, Granollers i Terrassa.
Aula polivalent

Aula polivalent

Dimensions: mínimes 20 metres²
Capacitat: entre 15 i 20 alumnes
Equipament: equip informàtic per al formador/a, equip audiovisual i canó projector.
Especialitats formatives que s’hi imparteixen: educació en el lleure, habilitats personals i interpersonals, educació i formació.
Localitats: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, Granollers, Manresa i Vic.