La fundació

La fundació

Missió

Promoure actuacions que contribueixin a la igualtat d’oportunitats dels treballadors i treballadores, en general, mitjançant la qualificació professional, l’assessorament i l’orientació.

Finalitats

 • Assessorar i orientar els treballadors i les treballadores sobre les possibilitats i alternatives d’ocupació.
 • Promoure la inserció laboral i qualificació professional dels treballadors i treballadores a través d’una formació que s’adapti a les seves necessitats i a les de les empreses.
 • Participar en projectes internacionals que promoguin tercers països en qualsevol de les finalitats anteriors.
 • Promoure la integració de la formació en la planificació estratègica de les empreses, relacionant-la amb els propis objectius, per fer front als requeriments dels mercats.
 • Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana com a element d’integració i cohesió social dels treballadors i les treballadores de Catalunya.

Transparència

Patronat

L’any 1988 CCOO de Catalunya promou la creació del Centre de Formació i Promoció Ocupacional- CEPROM. El naixement del CEPROM marca la voluntat de CCOO d’intervenir directament en la formació dels treballadors i treballadores des d’un àmbit professionalitzat. L’any 1998, el CEPROM es transforma en la Fundació per a la formació i l’estudi Paco Puerto.
L’estreta vinculació de la Fundació amb CCOO queda palesa a través del seu màxim òrgan de direcció, el patronat constituït per:

 • President: Gonzalo Plata Jiménez
 • Secretària: Cristina Rodríguez Vila
 • Tresorer: José Fernández González
 • Vocals:
  • Ramón González Monroy
  • José Antonio Hernández Martínez
  • Alicia Hernández Jarque
  • Belén López Sánchez
  • Carlos Pellejero Gómez
  • Cristina Torre López

Equip Professional

L’equip de la Fundació Paco Puerto està constituït per diferents perfils que configuren un equip multidisciplinari capaç de donar resposta a les necessitats d’empreses i alumnes, tot i adaptant-se als nous requeriments del mercat. És així que comptem amb experts en:

 • assessorament i orientació professional
 • consultoria i prospecció empresarial
 • coordinació i gestió de formació professional
 • qualitat i avaluació

Política de qualitat

La qualitat als nostres serveis és un avantatge estratègic enfront als nostres competidors. Per tant, és fonamental en el desenvolupament de l’activitat de la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto.

La política de qualitat que promou i impulsa la direcció de la Fundació Paco Puerto es basa en els següents punts:

 • Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients, assegurant la qualitat de la nostra formació
 • Situar la informació i comunicació com a element per facilitar el compromís de totes les parts interessades amb la política de qualitat.
 • Augmentar la satisfacció de totes les nostres parts interessades.
 • Fer de la qualitat un element estratègic en la cultura de l’empresa tot aplicant la millora continuada com a factor de desenvolupament organitzatiu.
 • Planificar la nostra activitat amb l’objectiu de qualitat de servei, establint fites anuals que afavoreixin la millora contínua.
 • Gestionar, controlar i desenvolupar eficaçment processos i activitats en la prestació de serveis.
 • Complir amb els requisits legals aplicables i amb altres requisits que l’organització subscrigui.
 • Determinar, proporcionar i mantenir la infraestructura necessària per obtenir la conformitat dels requisits del nostre servei, dins de l’ambient de treball adequat.

Biografía de Paco Puerto

Paco Puerto Otero (Las Cabezas de San Juan, Sevilla, 1947 – Barcelona, 1992).

Va anar a escola fins als set o vuit anys, ja que aviat s’incorporà al món del treball. Va aprendre l’ofici de forner i el de mestre de pala en el poble de Cotos, zona coneguda com l’Illa de l’Arròs.

Als 19 anys, en Paco deixà el seu poble per anar cap a Barcelona, on va fer de polidor i de venedor fins que ingressà al sector de la construcció, on treballà durant anys. Mentre feia el servei militar va obtenir el certificat d’estudis primaris.

L’any 1970 es posà en contacte amb Comissions Obreres, als menjadors universitaris del carrer Canuda. El van detenir per primer cop el 1971, mentre repartia propaganda de convocatòria a la vaga general durant l’ocupació policial de la SEAT. En Paco fou jutjat i empresonat.

Fou empresonat diverses vegades més fins que l’any 1976 li fou aplicada l’amnistia aprovada pel Reial Decret-Llei de 30 de juliol. Des d’aquest moment, en Paco va estar lligat al sindicat de Construcció de CCOO de Catalunya. Participà en el primer congrés de CCOO en la legalitat, i formà part de la seva Comissió Executiva, i fins a la seva mort fou membre del Consell Nacional.

Durant els anys vuitanta fou una de les persones que més contribuí a l’impuls de les polítiques d’ocupació del sindicat, a través dels centres d’assessorament ocupacional de CCOO, que es posaren en marxa amb la creació del Centre de Formació i Promoció Ocupacional el 1988, l’actual Fundació per a la formació i l’estudi Paco Puerto.