Serveis

Serveis a les empreses

Des de la Fundació Paco Puerto creiem que la formació no pot ser un fet aïllat dins de l’empresa, sinó que ha d’integrar-se en la planificació estratègica i, per tant, ha d’estar relacionada directament amb les metes i els objectius de l’organització i les seves necessitats de millora, per poder fer front als nous requeriments del mercat. És sota aquesta òptica que t’oferim:

Anàlisi De Necessitats Formatives

Anàlisi de necessitats formatives

La metodologia d’anàlisi de necessitats formatives s’articula en tres fases: informació general, detecció de necessitats i informe de resultats. En cada fase intervenen uns actors i s’utilitzen unes eines. A la Fundació Paco Puerto t’ajudem a detectar les necessitats formatives.

Disenyo

Disseny Pla de formació

El pla de formació només és possible si es parteix de, per una banda, els objectius de l’empresa, i de l’altra, de la identificació de les necessitats formatives que es vinculen amb aquests objectius.

Credit

Gestió del credit de formació

Totes les empreses que cotitzen en concepte de quota de formació professional a la Seguretat Social disposen d’un crèdit que es pot utilitzar per al finançament de la formació dels seus treballadors i treballadores. La Fundació Paco Puerto és una entitat organitzadora amb capacitat per gestionar la formació bonificada.

Icon4

Accions formatives

Més de 20 d’anys d’experiència en la gestió i organització de formació ens permet comptar amb un equip d’experts col·laboradors, tant pel que fa a la competència professional docent, com a la seva especialització tècnica possibilitant la impartició d’un ampli ventall d’especialitats formatives.

Avaluacio

Avaluació

Per garantir la qualitat de la formació i la seva vinculació a la planificació estratègica de l’empresa, és imprescindible tenir informació sobre el valor i els resultats de la formació realitzada. L’avaluació ha de permetre introduir millores i orientar futures decisions sobre la formació.

Courses Icon

Cursos a mida

Ens adaptem a les teves possibilitats oferint-te diferents modalitats de formació (presencial, teleformació, aula virtual, mixta), horaris (matí, tarda), durada, temari a mida, nombre de grups i alumnes. Demana’ns informació.