Serveis

fond serveis 1

Serveis a les empreses

Des de la Fundació Paco Puerto creiem que la formació no pot ser un fet aïllat dins de l’empresa, sinó que ha d’integrar-se en la planificació estratègica i, per tant, ha d’estar relacionada directament amb les metes i els objectius de l’organització i les seves necessitats de millora, per poder fer front als nous requeriments del mercat. És sota aquesta òptica que t’oferim:

Anàlisi De Necessitats Formatives
Serveis 8

Anàlisi de necessitats formatives

La metodologia d’anàlisi de necessitats formatives s’articula en tres fases: informació general, detecció de necessitats i informe de resultats. En cada fase intervenen uns actors i s’utilitzen unes eines. A la Fundació Paco Puerto t’ajudem a detectar les necessitats formatives.

Disenyo
Serveis 9

Disseny Pla de formació

El pla de formació només és possible si es parteix de, per una banda, els objectius de l’empresa, i de l’altra, de la identificació de les necessitats formatives que es vinculen amb aquests objectius.

Credit
Serveis 10

Gestió del credit de formació

Totes les empreses que cotitzen en concepte de quota de formació professional a la Seguretat Social disposen d’un crèdit que es pot utilitzar per al finançament de la formació dels seus treballadors i treballadores. La Fundació Paco Puerto és una entitat organitzadora amb capacitat per gestionar la formació bonificada.

Icon4
Serveis 11

Accions formatives

Més de 20 d’anys d’experiència en la gestió i organització de formació ens permet comptar amb un equip d’experts col·laboradors, tant pel que fa a la competència professional docent, com a la seva especialització tècnica possibilitant la impartició d’un ampli ventall d’especialitats formatives.

Avaluacio
Serveis 12

Avaluació

Per garantir la qualitat de la formació i la seva vinculació a la planificació estratègica de l’empresa, és imprescindible tenir informació sobre el valor i els resultats de la formació realitzada. L’avaluació ha de permetre introduir millores i orientar futures decisions sobre la formació.

Courses Icon
Serveis 13

Cursos a mida

Ens adaptem a les teves possibilitats oferint-te diferents modalitats de formació (presencial, teleformació, aula virtual, mixta), horaris (matí, tarda), durada, temari a mida, nombre de grups i alumnes. Demana’ns informació.