CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ

BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ – CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ.

La Fundació Paco Puerto (en endavant la Fundació) amb domicili a Via Laietana, 16, 8a, 08003, Barcelona, amb CIF número G-61676128, té prevista la següent promoció segons s’especifica a continuació.

Promoció: 

“Forma’t ara !! Cursos al 50% de descompte per afiliats”.

1. Entitat organitzadora.

L’entitat organitzadora és Fundació per a la formació i l’estudi Paco Puerto amb CIF número G-61676128 amb domicili a Via Laietana, 16, 8a, 08003 Barcelona.

2. Objecte.

2.1 L’objecte d’aquesta Promoció és promocionar la inscripció a cursos de la Fundació segons s’especifica a continuació:

 • Promoció: “Forma’t ara !! Cursos al 50% de descompte per afiliats”
 • Oferir un descompte del 50% en la inscripció a determinats cursos per a afiliats/des a Comissions Obreres de Catalunya.

3. Àmbit de la Promoció.

3.1    “Forma’t ara !! Cursos al 50% de descompte per afiliats”:  és una Promoció que ofereix un descompte del 50% en la inscripció a determinats cursos per a afiliats/des a Comissions Obreres de Catalunya.

La llista de cursos objecte d’aquesta promoció són:

 • MÈTODE GLOBALITZAT. TREBALL PER PROJECTES
 • EDUCACIÓ INCLUSIVA: DISLÈXIA
 • EDUCACIÓ INCLUSIVA: TDA
 • EDUCACIÓ INCLUSIVA: AUTISME
 • RECURSOS EDUCATIUS PER CREAR CONTINGUTS I ACTIVITATS MULTIMÈDIA
 • EINES D’AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE EN LÍNIA
 • AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE EN LÍNIA
 • GESTIÓ DE L’ESTRÉS
 • ESTRATÈGIES PERSONALS PEL CONTROL DE L’ESTRÉS, BURNOUT I ALTRES CINGLES PSICOSOCIALS
 • SALUT EMOCIONAL PER A EDUCADORS I DOCENTS
 • NEUROLIDERATGE
 • MINDFULNESS
 • WORD
 • EXCEL
 • TREBALL EN EQUIP
 • POWER POINT
 • ALTES CAPACITATS: INTERVENCIÓ EDUCATIVA

3.2 L’usuari veurà identificats els cursos en Promoció a fundaciopacopuerto.cat amb l’etiqueta “Promoció Edu 50%”.

3.3  Aqueta promoció no és extensible a altres cursos ofertats per la Fundació diferents dels de la llista de cursos en promoció.

3.4  La Fundació es reserva el dret a modificar aquestes bases i els productes en promoció sense necessitat d’advertencia anticipada, mitjançant la publicació de noves bases en la mateixa forma que han estat publicades les presents.

4. Canals de venda vàlids de la Promoció.

4.1   La Promoció serà aplicable a les inscripcions realitzades a través de la pàgina web fundaciopacopuerto.cat

5. Àmbit temporal de la Promoció.

5.1  La Promoció “Forma’t ara !! Cursos al 50% de descompte per afiliats” serà vigent per a les 100 primeres inscripcions per estricte ordre d’inscripció a través de la pàgina web fundaciopacopuerto.cat o fins el 1  de setembre de 2023. La Fundació es reserva el dret a mantenir o retirar aquesta promoció en qualsevol moment segons les seves necessitats.

6. Àmbit territorial de la Promoció.

La Promoció serà vàlida per a compres en el lloc web fundaciopacopuerto.cat 

7. Requisits de participació

Per poder participar en la Promoció és necessari donar-se d’alta com a usuari a la pàgina web fundaciopacopuerto.cat

8. Condicions generals de la Promoció

Per poder gaudir de la promoció, l’usuari haurà d’afegir algun dels cursos en promoció especificats a l’apartat 3 d’aquestes bases a la seva cistella de la compra i procedir al seu pagament.

L’incompliment de qualsevol dels apartats descrits anteriorment invalidarà el dret a gaudir de la Promoció.

Aquesta Promoció no és intercanviable per diners. 

La Fundació es reserva el dret a modificar aquestes bases i els productes en promoció sense necessitat d’advertencia anticipada, mitjançant la publicació de noves bases en la mateixa forma que han estat publicades les presents.

9. Aceptació de les condicions de la Promoció

L’usuari que realitzi la inscripció a qualsevol curs en Promoció accepta sense reserves les presents bases legals. 

10. Modificació dels termes i condicions

La Fundació es reserva el dret a modificar aquestes bases i els productes en promoció sense necessitat d’advertencia anticipada, mitjançant la publicació de noves bases en la mateixa forma que han estat publicades les presents.

11.Cancel·lació de l’activitat formativa

En el cas que alguna de les activitats formatives de la Promoció es cancel·lés, es procedirà a la devolució completa de l’import abonat. 

Advertència: La participació en aquesta Promoció implica l’acceptació expressa de les presents Bases.