Ref.72551

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA.
C BONAVISTA 70

INICI: 16-01-2020
FINAL: 13-02-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dijous i divendres de 17:30 a 20:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
12522
Descarrega la informació del curs aqui.

A2.B Llengua de Signes Catalana

a2-b-llengua-de-signes-catalana-72551

Aquest curs no és un nivell inicial, sino que un nivell A2. Els i les alumnes hauran de tenir nivell A1 (cursos de 120 hores de durada).

­- Ampliar Vocabulari de l’àmbit laboral
- Practicar el discurs espontani
- Ser capaç d’expressar informacions horàries de forma correcta
- Expressar aficions, gustos i preferències
- Expressar desil·lusió, entusiasme i avorriment
- Dominar les diferents maneres d’expressar la negació
- Aprendre a situar esdeveniments en el temps utilitzant la línia temporal de forma adequada

Comunitat Sorda
Educació de les Persones Sordes

1. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
Comunicació i ús de l’espai

2. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
A la feina
Temps d'oci
A l'escola

3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
Línia temporal
Adjectius relacionats amb l’educació
Signes amb diferents usos
Partícules de negació en LSC
Expressions idiomàtiques
Variants dels signes FIX / ACOMIADAR
Variants del signe ESPERAR
Variants del signe CRÉIXER
Variants dels signes ESGOTAR

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
12522
Descarrega la informació del curs aqui.