Ref.79678

*** ONLINE ***

MIXTA:
12 hores presencials
12 hores aula virtual
33 hores teleformació

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 24-01-2022
FINAL: 28-03-2022

DURADA: 45 hores

HORARI: dilluns de 19:35 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,34

Persones formades

593
Descarrega la informació del curs aqui.

ADOBE Photoshop

adobe-photoshop-79678

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Realitzar, modificar i retocar imatges a través de l'última versió de photoshop.

- Identificar les principals eines d'edició, modificació i alteració d'imatge de les que disposa photoshop.
- Assimilar els coneixements necessaris per fer servir el photoshop amb destresa i dissenyar amb el programa com a eina principal.
- Dominar les principals funcions que ofereix el photoshop avançat per editar, modificar i guardar imatges en format digital.

mes...

1. Microsoft windows
2. Photoshop. primeres passes
3. Selecció d’imatges.
4. Eines de colors en photoshop
5. Tècniques de pintura
6. Edició d’imatges
7. Digitalització i modificació d'imatges
8. Filtres, màscares, canals, paths i layers
9. Eines de text

Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple i una prova pràctica a determinar pel formador/a (la prova pràctica tindrà un pes sobre la nota final d’un 30% i la pràctica un 70%).

El pes de l’avaluació final és del 30% de la nota final.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,34

Persones formades

593
Descarrega la informació del curs aqui.