Ref.79681

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 05-02-2022
FINAL: 26-03-2022

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:30 a 13:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

10
Descarrega la informació del curs aqui.

Altes capacitats: intervenció educativa

altes-capacitats-intervencio-educativa-79681

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Delimitar el concepte d'altes capacitats.
- Oferir una base teòrica sobre la qual poder fonamentar els recursos pedagògics apropiats.
- Dotar als participants d'estratègies de detecció d'alumnes amb altes capacitats.
- Oferir estratègies educatives globals i concretes per optimitzar el procés d'aprenentatge dels alumnes amb altes capacitats a l'escola ordinària.
- Oferir pautes sobre com atendre i orientar a les famílies d'aquests alumnes.
- Proporcionar bibliografia especialitzada i rigorosa, així com informació sobre centres d'atenció a persones amb altes capacitats les diferents comunitats espanyoles.
- Poder resoldre els dubtes concrets que puguin manifestar els participants.

1. Què entenem per altes capacitats
2. Detecció a l'aula i avaluació psicopedagògica
- La detecció a l'aula
- Avaluació psicopedagògica
3. Models d'intervenció i estratègies per utilitzar a l'aula

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:

- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

10
Descarrega la informació del curs aqui.