Ref.76784

*** ONLINE ***

MIXTA:
30 h aula virtual
30 h teleformació

INICI: 20-04-2021
FINAL: 29-06-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts i dijous de 16:30 a 18:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Silvia, Areste Mora

Valoració del curs

9,32

Persones formades

404
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès B.2.D.

angles-b-2-d-76784

Nivell Intermediate - Upper Intermediate.
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès B2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que té com a referència el decret 4/2009 que estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial dintre del Marc Europeu Comú de Referència, l’objectiu general del qual és capacitar els alumnes en l'ús efectiu del idioma com a vehicle de comunicació general, per tal que puguin comprendre i expressar-se de manera oral i escrita en llengua anglesa.

Aquest curs és una preparació per a l’examen oficial FCE (First Certificate English) i va dirigit a persones amb un nivell mig-alt d’anglès. El curs està dissenyat per a què l’alumne adquireixi les competències necessàries per a superar l’examen FCE (First Certificate English).

Dominar cadascuna de les metodologies que implica la superació de l’examen FCE de Cambridge.

mes...

1. Reading & Use of english (comprensió escrita i ús de la llengua)

Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.

2. Writing (expressió escrita)

Redacció de correus electrònics, cartes formals i informals, articles, informes, assajos i crítiques.

3. Listening (comprensió oral)

Escolta de converses, programes de radio, converses per completar exercicis d’opció múltiple, d’omplir espais, completar frases.

4. Speaking (expressió oral)

Intercanvi de preguntes curtes entre alumnes i professor, tasques de col•laboració entre dos alumnes; parlar durant 1 minut seguit i mantenir discussions.

Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Silvia, Areste Mora

Valoració del curs

9,32

Persones formades

404
Descarrega la informació del curs aqui.