Ref.76794

*** ONLINE ***

MIXTA:
30 h aula virtual
30 h teleformació

INICI: 19-04-2021
FINAL: 28-06-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 16:00 a 17:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Margarida, Delgado Guasch

Valoració del curs

9,59

Persones formades

158
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès C.1.D.

angles-c-1-d-76794

Nivell Advanced
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès C1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell C1 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el CAE (Certificate Advanced in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que té com a referència el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, està orientat a persones que tinguin la ferma intenció i/o la necessitat de presentar-se a l'examen del CAE (Certificate of Advanced English) de Cambridge.

Degut a que es tracta d'un curs que pertany a un itinerari ja començat, es donarà preferència als següents sol•licitants:
* Candidats que s'hagin presentat a l'examen de CAE oficial en els últims tres anys i no l'hagin superat.
* Candidats que hagin realitzat un mínim de 120 hores de formació del nivell C1 en els últims 3 anys i que per qualsevol motiu s'hagin vist obligats a deixar el curs i no s'hagin presentat a l'examen oficial.
* Candidats que actualment tinguin un nivell d'anglès avançat i que coneguin el format de l'examen de Cambridge (CAE).
En tot cas, els candidats hauran de superar les proves que el centre consideri oportunes

Dominar cadascuna de les metodologies que implica la superació de l’examen CAE de Cambridge.

mes...

1. Reading & Use of english (comprensió escrita i ús de la llengua)

Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple, exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.

2. Writing (expressió escrita)

Redacció de correus electrònics, cartes formals i informals, articles, informes, assajos i crítiques.

3. Listening (comprensió oral)

Escolta de converses, programes de radio, converses per completar exercicis d’opció múltiple, d’omplir espais, completar frases.

4. Speaking (expressió oral)

Intercanvi de preguntes curtes entre alumnes i professor, tasques de col•laboració entre dos alumnes; parlar durant 1 minut seguit i mantenir discussions.

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Preparatòria Acreditació Certificate in Advanced English (CAE)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Margarida, Delgado Guasch

Valoració del curs

9,59

Persones formades

158
Descarrega la informació del curs aqui.