Ref.72887

Granollers

Presencial

LLOC: INSTITUT CARLES VALLBONA .
C CAMP DE LES MORERES 14

INICI: 17-02-2020
FINAL: 25-03-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15124

Valoració del curs

9,61

Persones formades

243
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció a la diversitat: autisme

atencio-a-la-diversitat-autisme-72887

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a
l'aula.

- Saber identificar un nen amb autismes i saber com tractar-lo.
- Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb autisme.
- Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatius.

mes...

1. Introducció
1.1 Introducció al Trastorn de l' espectre autista
1.2 Què és l'autisme ?
1.3 Característiques de l'Autisme
1.4 Història i Antecedents
1.5 Causes de l'Autisme
2. Neurodesenvolupament
2.1 Etapes de l'autisme
2.2 Autisme Infantil
2.3 Autisme en Adults
2.4 Avaluació Psicològica
3. Trastorns
3.1 Transtors associats al autisme
4. Desenvolupament a les diferents àrees
4.1 Caracteristiques del desenvolupament motriu
4.2 Caracteristique del desenvolupament emocional
4.3 Caracteristiques del desenvolupament comunicatiu.
4.4 Caracteristiques del desenvolupament cognitiu.
5. Necessitats educatives
5.1 Enfocament educatiu
5.2 Estratègies educatives
6. Detecció
6.1 Símptomes i indicis de patir el trastorn
6.2 Diagnòstic
6.3 Diagnòstic segons el comportament
7. Intervenció
7.1 Intervenció Psicopedagògica
7.2 Modalitats d'escolarització
7.3 Programes a realitzar
8. Àrea psicoeducativa
8.1 mètodes
8.2 Pictograma
8.3 Activitats segons objectiu
8.4 Activitats a realitzar
8.5 Entorn social
8.6 Relacions en l'entorn social
8.7 Tractaments i teràpies
8.8 Teràpia amb animals
8.9 Musicoteràpia

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15124

Valoració del curs

9,61

Persones formades

243
Descarrega la informació del curs aqui.