Ref.76290

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 11-01-2021
FINAL: 10-02-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Mónica, Vázquez Selma

Valoració del curs

9,65

Persones formades

362
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció a la diversitat: TDA

atencio-a-la-diversitat-tda-76290

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aprofundir en el coneixement de la tda/h (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

En acabar el curs l’alumne serà capaç de:

Saber identificar un nen amb tda/h i saber com tractar-lo.
Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDAH.
Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

mes...

1. Definició del trastorn i tipologies. 2 hores
El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat: incidència, causes i símptomes.
Tipologies de TDAH.
Tipus amb predomini del dèficit d'atenció.
Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.
Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.

2. Història clínica. 4 hores
Dades personals, antecedents embaràs, salut als primers 12 mesos, història del desenvolupament, història mèdica, antecedents familiars, factors de risc, funcionament social, funcionament escolar.
Model de fitxa d’història clínica

3. Possibles causes, prevalença i pronòstic. 12 hores

Causes: factors genètics, factors ambientals, factors psicosocials
Prevalença estadística.
Hi ha un sobrediagnòstic de TDAH?
Evolució del nen amb de TDAH

4. Diagnòstic i tractament. 12 hores


1. Definició del trastorn i tipologies.
1.1. El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat: incidència, causes i símptomes.
1.2. Tipologies de TDAH.
1.3. Tipus amb predomini del dèficit d'atenció.
1.4. Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.
1.5. Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.
2. Història clínica.
2.1. Dades personals, antecedents embaràs, salut als primers 12 mesos, història del desenvolupament, història mèdica,
antecedents familiars, factors de risc, funcionament social, funcionament escolar.
2.2. Model de fitxa d’història clínica
3. Possibles causes, prevalença i pronòstic.
3.1. Causes: factors genètics, factors ambientals, factors psicosocials
3.2. Prevalença estadística.
3.3. Hi ha un sobrediagnòstic de TDAH?
3.4. Evolució del nen amb de TDAH

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Mónica, Vázquez Selma

Valoració del curs

9,65

Persones formades

362
Descarrega la informació del curs aqui.