Ref.76191

*** ONLINE ***

MIXTA:
5 h aula virtual
15 h teleformació

INICI: 04-02-2021
FINAL: 22-02-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dijous de 18:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17704

Valoració del curs

9,27

Persones formades

496
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars

atencio-infermera-al-pacient-amb-accidents-vasculars-76191

El curs consta de 20 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 15 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, vídeos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 5 hores d’aula virtual que es realitzaran 04,11 i 18 de febrer de 18:00 a 20:00 h i 18 de desembre de 18:00 a 19:00h

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Adquirir el coneixement per tenir cura d´aquelles persones que han sofert un accident vascular cerebral.

- Oferir als participants coneixements bàsics de l'anatomia i la fisiologia de l'encèfal i de les seves patologies més comunes.
- Millorar els coneixements per tenir cura de les persones que han sofert un accident vascular cerebral.
- Dotar els professionals d'eines a l'hora d'atendre i realitzar les cures a les persones amb AVC i la seva familia, per permetre una
major efectivitat en la intervenció infermera.

mes...

1. L’accident cervell vascular
1.1. Tipologies: isquèmia, hemorràgia
2. El perfil clínic de les persones que han sofert AVC
2.1. Atac isquèmic transitori
2.2. Dèficit neurològic isquèmic reversible
2.3. Ictus establert
2.4. Ictus progressiu o en evolució
3. Diagnòstics infermers
4. Introducció a la disfagia
5. Atenció infermera
6. Mètodes de mobilització
7. Cas pràctic

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17704

Valoració del curs

9,27

Persones formades

496
Descarrega la informació del curs aqui.