Ref.77056

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 21-09-2021
FINAL: 05-10-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,36

Persones formades

99
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera al pacient oncològic

atencio-infermera-al-pacient-oncologic-77056

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

-Formar a l'alumne sobre les cures i característiques de la persona que presenta un procés oncològic.
-Capacitar a la infermera en el maneig simptomàtic de les persones que presenten una malaltia oncològica avançada i terminal a
través d'un abordatge integral i multidisciplinar.

1. Principis generals
La persona que presenta un procés oncològic
1.1. Evolució de la malaltia.
1.2. Prevenció primària i secundària
2. Abordatge i cures infermeres en els problemes de salut en el càncer
2.1. Principis generals
2.2 Atenció infermera
2.3. Tractament farmacològic
2.4. Dolor.
2.5. Mesures generals: intervenció
3. Cures pal·liatives
3.1. Atenció infermera al malalt moribund
3.2. Urgències a cures pal·liatives
3.3. Seguiments
4. Atenció psicològica
4.1. Atenció a la persona atesa i a la família
4.2. Treball en equip interdisciplinari

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,36

Persones formades

99
Descarrega la informació del curs aqui.