Ref.77069

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 07-10-2021
FINAL: 26-10-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dimarts i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,3

Persones formades

70
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera al pacient ostomitzat

atencio-infermera-al-pacient-ostomitzat-77069

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Actualitzar els coneixements sobre la cura dels estomes per al personal d'Infermeria per a la seva aplicació en la pràctica
professional.

- Conèixer les patologies més freqüents o rellevants que condueixen al pacient a ser portador d'una ostomia.
- Diferenciar els diferents tipus d'ostomies i les seves cures.
- Conèixer les derivacions urinàries mitjançant catèters i les seves cures.
- Conèixer la irrigació com a mètode de continència per millorar qualitat de vida de pacients colostomitzats.
- Planificar l'alta d'infermeria i la reinserció del pacient en la seva vida familiar, social i laboral.

mes...

1. Conceptes bàsics sobre ostomia
1.1. Anatomia i fisiologia: intestí prim i intestí gros.
2. Què és una ostomia?
2.1. Classificació de les ostomies
2.2. Colostomia: causes, classificació i comportament
2.3. Ileostomia: causes i comportament
2.4. Urostomía: causes, classificació i comportament
3. La cura de l’ostomia
3.1. Higiene i cures de l'estoma
3.2. L'autocura
3.3. Consells dietètics
3.4. La vida quotidiana del pacient
4. Dispositius i productes d’ostomia
4.1. Dispositius col·lectors
4.2. Mètodes de continència
4.3. Altres accessoris d' ostomia

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,3

Persones formades

70
Descarrega la informació del curs aqui.