Ref.72904

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 16-02-2021
FINAL: 04-03-2021

DURADA: 24 hores

HORARI: dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
21122

Valoració del curs

9,25
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera en un servei d’urgències

atencio-infermera-en-un-servei-durgencies-72904

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Aprofundir en l’atenció infermera davant les diferents patologies que pot presentar una persona que ingressa a urgències.

- Realitzar la valoració infermera de la persona atesa al servei d'urgències.
- Identificar l’atenció infermera davant les diferents patologies que pot presentar una pesona que ingressa a urgències:
neurològiques, cardiorespiratòries, digestives, intoxicacions, traumatisme, TCE, XOC
- Establir la seqüència d'actuació en cada cas.

mes...

1. Principis de la reanimació en un servei d’urgències.
2. Valoració inicial de la persona atesa que acudeix a un servei d’urgències. Triatge.
3. Atenció infermera davant la persona atesa que presenta:
3.1. Urgències traumatòlogues (fractures, politraumatismes…).
3.2. TCE. - Xoc. - Urgències neurològiques (Status epilèptic, coma Ictus…).
3.3. Urgències respiratòries
3.4. Urgències cariològiques
3.5. Urgències metabòliques. (Hipoglucèmia, Cetoacidosis diabètica)
3.6. Intoxicacions

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
21122

Valoració del curs

9,25
Descarrega la informació del curs aqui.