Ref.79690

*** ONLINE ***

MIXTA:
2 hores presencials
4 hores aula virtual
18 hores teleformació

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 13-06-2022
FINAL: 06-07-2022

DURADA: 24 hores

HORARI: dilluns de 16:00 a 18:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,27
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció infermera en un servei d’urgències

atencio-infermera-en-un-servei-durgencies-79690

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Aprofundir en l’atenció infermera davant les diferents patologies que pot presentar una persona que ingressa a urgències.

- Realitzar la valoració infermera de la persona atesa al servei d'urgències.
- Identificar l’atenció infermera davant les diferents patologies que pot presentar una pesona que ingressa a urgències:
neurològiques, cardiorespiratòries, digestives, intoxicacions, traumatisme, TCE, XOC
- Establir la seqüència d'actuació en cada cas.

mes...

1. Principis de la reanimació en un servei d’urgències.
2. Valoració inicial de la persona atesa que acudeix a un servei d’urgències. Triatge.
3. Atenció infermera davant la persona atesa que presenta:
3.1. Urgències traumatòlogues (fractures, politraumatismes…).
3.2. TCE. - Xoc. - Urgències neurològiques (Status epilèptic, coma Ictus…).
3.3. Urgències respiratòries
3.4. Urgències cariològiques
3.5. Urgències metabòliques. (Hipoglucèmia, Cetoacidosis diabètica)
3.6. Intoxicacions

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,27
Descarrega la informació del curs aqui.