Ref.77074

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 10-05-2021
FINAL: 07-06-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:30 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
1823

Valoració del curs

9,38

Persones formades

162
Descarrega la informació del curs aqui.

Automatització Programable II

automatitzacio-programable-ii-77074

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es ocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones aturades.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

-Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització elèctrica, electropneumàtica i pneumàtica com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb el manteniment d’automatismes industrials.

1. Instruccions bàsiques
2. Instruccions avançades
3. Introducció als encoders (Configuració del plc per treballar amb sistemes d’alta velocitat)
4. Pantalles programables (programació i utilització)
5. Introducció a l’ eina de programació (CX-designer)
6. Analògica (configuració per treballar amb senyals analògiques)
7. Sensors i captadors analògics
8. Variadors de velocitat electrònics
9. Instruccions matemàtiques

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
1823

Valoració del curs

9,38

Persones formades

162
Descarrega la informació del curs aqui.