Ref.75979

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 31-10-2020
FINAL: 05-12-2020

DURADA: 20 hores

HORARI: dissabte de 09:45 a 12:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15124
Descarrega la informació del curs aqui.

Ciberbullying: intervenció socioeducativa

ciberbullying-intervencio-socioeducativa-75979

Aquest curs es farà en modalitat Aula Virtual en la seva totalitat.

Les 20 hores lectives es distribuiran en 6 sessions d’aula virtual que es realitzaran els dissabtes 31 d'octubre. 7, 14, 21, 28 de novembre i 5 de desembre de 09:45 a 12:45 h

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials.
- Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes. -Indagar sobre les tipologies de víctimes.
- Detectar les diferències entre les etapes de l'assetjament a l'espai digital i les etapes del bullying a l'aula.
- Analitzar el perfil del psicòpata digital.
- Analitzar les formes en què un grup pot generar i desenvolupar situacions d'assetjament.
- Examinar el perfil de l'assetjador i l'evolució de la víctima, així com la seva relació amb les fases del bullying.
- Comprendre el paper que desenvolupen les parts implicades en les situacions de bullying/ciberbullying i com evitar el seu
empitjorament.

- Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials.
- Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes. -Indagar sobre les tipologies de víctimes.
- Detectar les diferències entre les etapes de l'assetjament a l'espai digital i les etapes del bullying a l'aula.
- Analitzar el perfil del psicòpata digital.
- Analitzar les formes en què un grup pot generar i desenvolupar situacions d'assetjament.
- Examinar el perfil de l'assetjador i l'evolució de la víctima, així com la seva relació amb les fases del bullying.
- Comprendre el paper que desenvolupen les parts implicades en les situacions de bullying/ciberbullying i com evitar el seu
empitjorament.

mes...

1. Tractament i definició del assetjament escolar i l'assetjament digital.
2. El procés de l'assetjament i les conseqüències a curt termini.
3. La prevenció del "ciberbullying".
4. Tipologies d'assetjadors a l'escola.
5. Tipologies de violència emmascarada: violència sexual, sexista, ideològica i psicològica.
6. Les diverses formes d'agressivitat en la infància.

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
15124
Descarrega la informació del curs aqui.