Ref.77091

*** ONLINE ***

MIXTA:
14 h aula virtual
36 h teleformació

INICI: 01-10-2021
FINAL: 26-11-2021

DURADA: 50 hores

HORARI: divendres de 18:00 a 19:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Comerç electrònic en dispositius mòbils

comerc-electronic-en-dispositius-mobils-77091

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Iniciar i optimitzar la venda online amb dispositius mòbils.
- Aprofundir en canals, usabilitat, seguretat del e-commerce al mòbil.

1. Ecommerce al mòbil, comportament de l’usuari escollir web o app, plataforma de venda efectiva, sistemes de pagament, usabilitat.
2. Market places.
3. El comportament del comprador al mòbil.
4. Anàlisis per tipus de productes i mercats.
5. La botiga online al mòbil: checklist d'un canal de venda exitós.
6. Usabilitat al mòbil.
7. Seguretat de la botiga online genèrica i específica per mòbils.
8. Retargeting del mòbil a l'ordinador, canals d'informació i de venda. Técniques per no perdre clients.
9. Analítica mòbil i càlcul del retorn directe i indirecte.
10. Bluetooth, iBeacon, Qr, NFC, del mon físic al mon virtual. Ús de la realitat aumentada.
11. Tendències: advergaming i estratègies SOLOMO.

Prova teòrica final: qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple. Les preguntes computaran de la següent manera per a obtenir la nota resultant: 0'5 punts resposta correcta, 0 punts resposta en banc i -0'15 punts resposta incorrecta.
Prova pràctica final: realització d’un checklist d’una botiga online de la hipòtesi proposta. L'alumne haurà d'incloure i explicar els punts bàsics d'un checklist.
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.