Ref.79414

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

LLOC: INSTITUT CARLES VALLBONA .
C CAMP DE LES MORERES 14

INICI: 24-05-2022
FINAL: 19-07-2022

DURADA: 40 hores

HORARI: dimarts de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,4
Descarrega la informació del curs aqui.

Desenvolupament aplicacions amb Android nivell bàsic

desenvolupament-aplicacions-amb-android-nivell-basic-79414

Els dilluns 4,11 i 18 de juliol també hi ha classe en el mateix horari de 18.00 a 21:20 (videoconferencia).
El 28 de juny -la classe es fa presencialment a Granollers de 18 a 21:20

- Aprendre a configurar un entorn de desenvolupament i aplicar tècniques per crear aplicacions amb dispositius Android.

1. Disseny d'aplicacions
1.1. Programació orientada a objectes
1.2. Introducció a la programació en xarxa
1.3. Java Database Connectivity (JDBC)
1.4. Construcció d'interfícies gràfiques d'usuari (GUI) en JAVA

2. Entorn gràfic de l'App
2.1. Aprèn a configurar l'entorn de desenvolupament (Android SDK + Eclipse)
2.2. Disseny de l'esquelet de l'aplicació
2.3. Components d'una app
2.4. Gestió de permisos
2.5. Connecta la teva app amb dades externes (Content Providers)
2.6. Gestiona tots els recursos de l'app (Resource Managers)
2.7. Depura i optimitza la teva app

3. Multitasca
3.1. Processos simultanis. Threads i taskes asíncrones
3.2. Utilitzant dades en local:
3.3. Utilitzant dades en remot amb webservices:
3.4. Aprendre a fer servir les tècniques de geo-posicionament: GPS/Wi-fi
3.5. Notificacions locals i remotes (Push Notifications).

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,4
Descarrega la informació del curs aqui.