Ref.79725

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 06-07-2022
FINAL: 15-07-2022

DURADA: 40 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,43

Persones formades

111
Descarrega la informació del curs aqui.

Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I

disseny-i-mecanitzacio-per-ordinador-cad-cam-nivell-i-79725

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

• Donar a conèixer procediments per l’obtenció de programes de Control Numèric de manera totalment automàtica, mitjançant
l’aplicació d’un sistema de Fabricació Assistida per Ordinador: CAM.

• Analitzar el procés d’elaboració d’un programa de Control Numèric en un sistema CAM:definir el perfil geomètric de la peça que
es pretén fabricar, determinar quins són les seves rutes de mecanitzat, depenent de que es tracti d’una peça per torn o fresa,
aprendre a modificar les rutes en cas necessari, així com visualitzar-les a la pantalla.

1. Introducció als sistemes CAD/CAM
2. Disseny en estructura de filat 2D i 3D
3. Introducció a sòlids i superfícies
4. Operacions de mecanitzat 2D i 2D ½
5. Operacions de mecanitzat bàsiques en 3D
6. Simulació i verificació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,43

Persones formades

111
Descarrega la informació del curs aqui.