Ref.72945

Olot

Presencial

LLOC: IES La Garrotxa.
CTRA Riudaura 110

INICI: 03-03-2020
FINAL: 13-05-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dimarts i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20422

Valoració del curs

9,85
Descarrega la informació del curs aqui.

Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks

disseny-i-mecanitzacio-per-ordinador-solidworks-72945

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

-Dotar als alumnes del coneixement necessari per a poder utilitzar les principals eines del programa SolidWorks i que
posteriorment puguin aplicar-les per a usos d'eines i especialitats avançades.

-Preparar els/les alumnes perquè puguin presentar-se a l'examen que permet l'obtenció del Certified SolidWorks Associate
(CSWA).

1. Intenció de disseny.
2. Concepte de parametrització en peça i assemblatge.
3. Acotació amb intenció de disseny.
4. Realització d'operacions parametritzades.
5. Peça simètrica.
6. Configuracions de peça i assemblatge.
7. Taules de disseny de peça i assemblatge.
8. Edició en context d'un assemblatge.
9. Equacions i vincular valors.
9.1.En una mateixa peça.
9.2.Entre peces.
10. Paràmetres de les propietats de l'arxiu.
11. Com fer canvis i no tindre conflictes de parametrització.

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear/dissenyar una peça

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
20422

Valoració del curs

9,85
Descarrega la informació del curs aqui.