Ref.79737

*** ONLINE ***

MIXTA:
5 hores presencials
5 hores aula virtual
15 hores teleformació

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 25-01-2022
FINAL: 17-02-2022

DURADA: 20 hores

HORARI: dimarts de 18:00 a 19:15 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,44

Persones formades

98
Descarrega la informació del curs aqui.

Educació inclusiva: TDA

educacio-inclusiva-tda-79737

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Aprofundir en el coneixement de la TDA/H (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

- Saber identificar un nen amb TDA/H i saber com tractar-lo.
- Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDA/H.
- Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

mes...

1. Conceptualització
1.1. Manifestacions clíniques
1.2. Subtipus: Predomini inatenció. Predomini hiperactivitat/impulsivitat. Combinat
1.3. Teories explicatives del TDAH
1.4. Etiologia
1.5. Prevalença
1.6. Gènere
1.7. Comorbilitat

2. Detecció i diagnòstic del TDAH
2.1. Signes d'alerta
2.2. El diagnòstic del TDAH
2.3. Manifestacions del TDAH a l'escola
2.4. El TDAH a l'adolescència

3. Abordatge multidisciplinar del TDAH
3.1. Alumne
3.2. Escola
3.3. Família
3.4. Algunes nocions sobre la medicació per al TDAH

Examen teòric: format per un qüestionari de 20 preguntes amb resposta múltiple.
Pràctica Final: resolució d’un cas pràctic amb 4 preguntes. S’aprova l’examen amb un 5 sobre 10.
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final (20% el teòric-test i un 20% el pràctic).

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,44

Persones formades

98
Descarrega la informació del curs aqui.