Ref.72950

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 03-03-2020
FINAL: 24-03-2020

DURADA: 20 hores

HORARI: dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
13822
15042

Valoració del curs

9,65

Persones formades

63
Descarrega la informació del curs aqui.

El menjador escolar

el-menjador-escolar-72950

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el
lleure al menjador escolar.
- Desenvolupar metodologies d'intervenció en la mediació infantil i juvenil

1. Contextualització: El temps lliure del migdia.
2. Plantejament i objectius educatius al menjador escolar.
3. El paper i funcions del monitor al temps del migdia.
4. Alimentació i nutrició. Intoleràncies i al·lèrgies.
5. Recursos tècnics:
5.1. Recursos d'expressió plàstica.
5.2. Jocs de pati i d'interior.
5.3. Expressió oral i corporal.

Prova teòrica:
­- Prova de preguntes obertes
-­ Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
-­ Resolució d’un cas
-­ Exercici d’aplicació de coneixement.
­- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
13822
15042

Valoració del curs

9,65

Persones formades

63
Descarrega la informació del curs aqui.