Ref.78570

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C EMPORDA 7-13

INICI: 04-10-2021
FINAL: 04-11-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,04

Persones formades

493
Descarrega la informació del curs aqui.

Electricitat industrial

electricitat-industrial-78570

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Capacitar l’alumnat per tal que pugui desenvolupar adequadament funcions de manteniment elèctric industrial.

- Conèixer el funcionament dels diferents circuits elèctrics a la indústria.
- Diagnosticar i reparar avaries elèctriques d'urgència en màquines.
- Aplicar el tipus de manteniment adequat a la reparació.
- Saber interpretar la informació tècnica i els diferents tipus d´esquemes.
- Conèixer i aplicar el Reglament Electrotècnic corresponent.

mes...

1 Conceptes bàsics d’electricitat
- Electricitat i magnetisme
- Circuit elèctric. Simbologia i anàlisi d’un circuit
- Tipus de corrent CC, CA
- La llei d’OHM
- Potencia elèctrica, energia elèctrica, efecte Joule

2 Components de la instal•lació
- Elecció dels elements d’una instal•lació elèctrica
- Conductors, tipus de llums. Aplicació a circuits
- El telerruptor com a alternativa a les instal•lacions commutades
- Elements del quadre de comandament i elements de protecció
- Elements d’accionament varis. Instal•lació de circuits

3. Muntatge de la instal•lació
- Connexió de diferents elements en series i paral•lel
- Càlcul de circuits teòrics amb la llei d’OHM. Aplicació a circuits pràctics.
- Tipus de llums. Instal•lació de circuits amb llums fluorescents
- Analitzar els efectes de la corrent en circuits varis
- Muntatge del quadre de distribució
- Disseny de circuits
- Circuits amb relés
- Reglament electrotècnic de baixa tensió

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
- Configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,04

Persones formades

493
Descarrega la informació del curs aqui.