Ref.77389

Lleida

Presencial

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 15-02-2021
FINAL: 29-05-2021

DURADA: 420 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png
3382
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

ENAE0108_Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

enae0108_muntatge-i-manteniment-dinstal%c2%b7lacions-solars-fotovoltaiques-77389

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Per a menors de 65 anys

Efectuar, sota la supervisió, el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i la seguretat requerides i complint la normativa vigent.

- Replantejar instal·lacions solars fotovoltaiques
- Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques
- Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques

mes...

MF0835_2: Replantejament d’instal·lacions solars fotovoltàiques (150 hores)
UF0149: Electrotècnia (90 hores)
UF0150: Replantejament i funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques (60 hores)

MF0836_2: Muntatge d’instal·acions solars fotovoltàiques (210 hores)
UF0151: Prevenció de riscos professionals i seguretat en el muntatge d’instal·lacions solars (30 hores)
UF0152: Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltàiques (90 hores)
UF0153: Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solares fotovoltàiques (90 hores)

MF0837_2: Manteniment d’instal·acions solars fotovoltàiques (60 hores)

MP0032: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d’instal·lacions solarss fotovoltàiques (120 hores)

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Entitats SubvencionadoresSOC.pngSPEE.png
3382
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.