Ref.77147

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 04-05-2021
FINAL: 27-05-2021

DURADA: 30 hores

HORARI:

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
21342
Descarrega la informació del curs aqui.

Fisioteràpia Respiratòria

fisioterapia-respiratoria-77147

Aquest curs consta de 30 hores que es realitzaran íntegrament en aula virtual els dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 h des del 04 al 27 de maig

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Dotar a l'alumne d'eines per tal d'afavorir la bona dinàmica respiratòria dels pacients.

1. Record fisicoanatòmic respiratori.

2. Principals patologies respiratòries i la seva relació amb el tipus de dificultat respiratòria.

3. Avaluació de l'estat respiratori.

4. Sistemes d'ajut per compensar les deficiències respiratòries.

5. Tècniques de drenatge de secrecions.

6.Tècniques assistides (no autònomes):
6.1. Tècniques expiratòries lentes.
6.2. Tècniques inspiratòries forçades.
6.3. Tècniques expiratòries forçades.
6.4. Tècniques inspiratòries lentes.
6.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar.
6.6. Ajudes instrumentals.
6.7. Aplicació de l'Aerosolterapia i Inhaloterapia en la higiene bronquial.
6.8. Principals fàrmacs utilitzats en patologia respiratòria.

7. Tècniques autònomes:
7.1. Tècniques expiratòries lentes.
7.2. Tècniques inspiratòries forçades: DRR
7.3. Tècniques expiratòries forçades: TP, TEF (tècnica respiració forçada).
7.4. Tècniques inspiratòries lentes: EDIC, EI.
7.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar: Cough assist®, ambú ...
7.6. Ajudes instrumentals.

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
21342
Descarrega la informació del curs aqui.