Ref.74589

*** ONLINE ***

Teleformacio

INICI: 14-04-2020
FINAL: 07-05-2020

DURADA: 15 hores

HORARI: Quan vulguis i sempre que puguis

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,23

Persones formades

114
Descarrega la informació del curs aqui.

Formació en igualtat i prevenció de l’assetjament

formacio-en-igualtat-i-prevencio-de-lassetjament-74589

La formació online permet que us connecteu i, per tant, que estudieu i realitzeu les activitats, qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora.


Tot que i que tingueu una hora de tutoria al dia, podeu enviar comentaris i preguntes a la plataforma online a qualsevol hora del dia i tindreu resposta en menys de 48 hores.

Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i/o per raó de gènere.

1. Introducció
1.1. Marc legal: Llei Orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
1.2. Situació de les dones i els homes al mercat de treball. Anàlisi estadístic actualitzat
2. Conceptes
2.1. Sexe i gènere
2.2. Igualtat d’oportunitats
2.3. Segregació horitzontal i segregació vertical
2.4. Bretxa salarial
2.5. Temps de treball, usos del temps i coresponsabilitat.
2.6. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal
3. Estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses
3.1. Els plans d'igualtat a les empreses
• Incidència del Pla en l’empresa
• Comissió d’igualtat
• Àmbits d’actuació del pla
3.2. La negociació col•lectiva dels plans d’igualtat a l'empresa
• Beneficis de la negociació
3.3. Llenguatge no sexista
3.4. Formació en matèria d’igualtat
4. Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
4.1. Conceptes: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
4.2. Com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
4.3. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,23

Persones formades

114
Descarrega la informació del curs aqui.