Ref.78989

*** ONLINE ***

Teleformacio

INICI: 03-11-2021
FINAL: 17-11-2021

DURADA: 15 hores

HORARI: Quan vulguis i sempre que puguis

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,16

Persones formades

244
Descarrega la informació del curs aqui.

Formació en igualtat i prevenció de l’assetjament

formacio-en-igualtat-i-prevencio-de-lassetjament-78989

Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i/o per raó de gènere.

1. Introducció
1.1. Marc legal: Llei Orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
1.2. Situació de les dones i els homes al mercat de treball. Anàlisi estadístic actualitzat
2. Conceptes
2.1. Sexe i gènere
2.2. Igualtat d’oportunitats
2.3. Segregació horitzontal i segregació vertical
2.4. Bretxa salarial
2.5. Temps de treball, usos del temps i coresponsabilitat.
2.6. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal
3. Estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses
3.1. Els plans d'igualtat a les empreses
• Incidència del Pla en l’empresa
• Comissió d’igualtat
• Àmbits d’actuació del pla
3.2. La negociació col•lectiva dels plans d’igualtat a l'empresa
• Beneficis de la negociació
3.3. Llenguatge no sexista
3.4. Formació en matèria d’igualtat
4. Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
4.1. Conceptes: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
4.2. Com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
4.3. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Qüestionari final de la formació format per 10 preguntes tipus test de resposta única i 2 preguntes curtes referents als quatre blocs del curs.
O bé
Resolució d’un cas pràctic.
Pes de 20% de la nota final.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,16

Persones formades

244
Descarrega la informació del curs aqui.