Ref.79751

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 25-05-2022
FINAL: 29-06-2022

DURADA: 40 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,89

Persones formades

26
Descarrega la informació del curs aqui.

Gestió de tresoreria

gestio-de-tresoreria-79751

Aquest curs es farà en aula virtual. Tindrà una classe presencial el dia 29 de juny.

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors/es ocupats/des. Per tant, no permet la preinscripció de persones aturades.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Adquirir els coneixements del tresorer en la gestió diaria de tresoreria.

1. Conceptes bàsics de tresoreria

2. Instruments bancaris i financers
2.1. Repassar les alternatives que ens pot oferir la banca amb productes propis i de tercers
2.2. Analitzar les fonts que poden complementar el finançament de l’empresa i/o el poden substituir
2.3. Quina empresa tenim? Quin finançament ens convé?
2.4. Finançament públic o privat
2.5. Family office, Business Àngels
2.6. Crowfunding, crowlending
2.7. Instruments financers de capital o quasi capital (capital risc, préstecs participatius, títols participatius, socis col·laboradors)
2.8. Préstecs de capitalització de cooperatives
2.9. Prestació de garanties (societats de garantia recíproca, dipòsits mancomunats, avals mancomunats)
2.10. Microcrèdits per a la iniciació de cooperatives
2.11. Finançament de factures de l’administració pública
2.12. Intercooperació financera
2.13. Productes financers que ofereixen les cooperatives de serveis financers

3. Cash-flow
3.1. El concepte de cash-flow
3.2. L’autofinançament de l’empresa

4. Presa de decisions en tresoreria

5. Organització administrativa de la tresoreria
5.1. Documents de cobrament i pagament: xec, lletra de canvi, targetes de crèdit i rebut
5.2. Documents de relació amb entitats financeres: remeses d'efectes, xecs, ingressos i cobrament
5.3. Registres i llibres auxiliars de tresoreria
5.4. La llei canviària i del xec: aspectes bàsics
5.5. Control documental i físic de les operacions de tresoreria

6. Relacions banc-empresa
6.1. Aspectes generals, la situació actual
6.2. Les dues visions del banc
6.3. Com tractar amb la banca privada, pública, inversors...
6.4. Circuit de captació, com circulen les operacions per un banc

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables i financers o de càlcul de nòmines
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador/a

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,89

Persones formades

26
Descarrega la informació del curs aqui.