Ref.75889

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 24-10-2020
FINAL: 09-12-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dissabte de 09:30 a 13:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Mónica, Vázquez Selma

Valoració del curs

9,31

Persones formades

1417
Descarrega la informació del curs aqui.

Habilitats de comunicació

habilitats-de-comunicacio-75889

-El personal al servei de les administracions públiques no pot participar en aquest curs.

Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

mes...

1. El procés de comunicació (1h)
- La comunicació interpersonal
- Tipus de comunicacions
- La comunicació eficaç
2. Anàlisi de la comunicació (3h)
- Comunicació estratègica
- Canals i informació
- Adaptació de missatges
3. Psicologia de l’interlocutor (4h)
- Claus de l’empatia
- Llenguatge positiu
- Raó i emoció
- Les emocions bàsiques
4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta (6h)
- L’actitud assertiva
- Neutralitzar comportaments agressius
- Formular opinions i crítiques correctament
- Prevenció de conflictes
5. Dificultats davant l’oient (7h)
- Barreres de la comunicació
- Aconseguir l'atenció
- L’expressió oral i escrita
- Altres dificultats en la comunicació
6. Escolta activa (3h)
- El funcionament de l’escolta
- Temps lliure mental
- Desenvolupar l’habilitat d'escoltar
7. Comunicació no verbal (6h)
- Comunicació verbal i no verbal
- Parallenguatge
- Postura i imatge
- Proxèmica
- Microgestos
- Macrocomportaments i emblemes

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Mónica, Vázquez Selma

Valoració del curs

9,31

Persones formades

1417
Descarrega la informació del curs aqui.