Ref.79481

Lleida

Presencial

LLOC: + TALENT.
C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 24-01-2022
FINAL: 23-02-2022

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,32

Persones formades

1576
Descarrega la informació del curs aqui.

Habilitats de comunicació

habilitats-de-comunicacio-79481

- Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
- Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
- Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
- Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
- Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

- Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l’organització sinó per a l’èxit personal.
- Desenvolupar l’autoconeixement i l’autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida i amb el recolzament de unes relacions socials inevitables.
- Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes.

mes...

1. El procés de comunicació
- La comunicació interpersonal
- Tipus de comunicacions
- La comunicació eficaç

2. Anàlisi de la comunicació
- Comunicació estratègica
- Canals i informació
- Adaptació de missatges

3. Psicologia de l’interlocutor
- Claus de l’empatia
- Llenguatge positiu
- Raó i emoció
- Les emocions bàsiques

4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
- L’actitud assertiva
- Neutralitzar comportaments agressius
- Formular opinions i crítiques correctament
- Prevenció de conflictes

5. Dificultats davant l’oient
- Barreres de la comunicació
- Aconseguir l'atenció
- L’expressió oral i escrita
- Altres dificultats en la comunicació

6. Escolta activa
- El funcionament de l’escolta
- Temps lliure mental
- Desenvolupar l’habilitat d'escoltar

7. Comunicació no verbal

Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,32

Persones formades

1576
Descarrega la informació del curs aqui.