Ref.79098

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 21-03-2022
FINAL: 16-06-2022

DURADA: 240 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09:15 a 14:15 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

IFCD0210_MF0492_Programació web a l’entorn servidor

ifcd0210_mf0492_programacio-web-a-lentorn-servidor-79098

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu IFCD0210_MF0492_Programació web a l'entorn servidor del certificat de professionalitat IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web.
Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC0492_3 Desenvolupar elements de programari en l'entorn servidor

- Crear components de programari amb tecnologies de desenvolupament orientades a objectes.
- Desenvolupar components que permetin l'accés i la manipulació de les informacions suportades en bases de dades i altres estructures.
- Seleccionar i utilitzar serveis distribuïts per integrar-los en l'aplicació web.

mes...

-Desenvolupament d'aplicacions web en l'entorn servidor.
-Accés a dades en aplicacions web de l'entorn servidor.
-Desenvolupament d'aplicacions web distribuïdes.

Entitats SubvencionadoresConsorci.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.