Ref.79099

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 20-06-2022
FINAL: 15-07-2022

DURADA: 90 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09:15 a 14:15 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

IFCD0210_MF0493_Implantació d’aplicacions web en entorns Internet, intranet i extranet

ifcd0210_mf0493_implantacio-daplicacions-web-en-entorns-internet-intranet-i-extranet-79099

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu IFCD0210_MF0493_Implantació d'aplicacions web en entorns Internet, intranet i extranet del certificat de professionalitat IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web.
Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a la UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

- Establir els processos d'instal·lació i distribució de l'aplicació en diferents àmbits d'implantació.
- Elaborar i mantenir la documentació de l'aplicació web utilitzant eines de generació de documentació i controlant les versions.
- Seleccionar i fer servir mètodes i jocs de proves per verificar les funcionalitats i les especificacions de rendiment de l'aplicació web.

mes...

-Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Entitats SubvencionadoresConsorci.png
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.