Ref.72667

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
C Unió 23 2a

INICI: 05-05-2020
FINAL: 02-06-2020

DURADA: 30 hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17625

Valoració del curs

9,78

Persones formades

169
Descarrega la informació del curs aqui.

Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

iniciacio-a-la-llengua-de-signes-catalana-72667

- Adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: Tipus, causes i graus de pèrdua auditiva.
– Prendre consciència de la expressió corporal i facial (potenciació de recursos) .
– Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
– Comprendre missatges senzills en LSC .
– Produir missatges propis en LSC en situaciones bàsiques de comunicació.

– Demanar aclariments.
– Donar informació personal bàsica.
– Adquirir habilitats amb el sistema dactilològic.
– Potenciar la memòria visual.
– Desenvolupar habilitats perceptives i d'atenció.
– Mostrar estats d'ànim a través de la expressió facial.
– Demanar permís.
– Demanar disculpes

mes...

1. La sordesa i la comunitat Sorda
1.1. Introducció a la sordesa. Característiques i necessitats de les persones sordes
1.2. La llengua de signes
1.3. Recursos comunicatius en l'atenció a les persones sordes
2. La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes
2.1. L'expressió corporal
2.2. L'expressió facial
2.3. Atenció i discriminació visual
3. Terminologia i gramàtica general de la LSC
3.1. Inici de la conversa: salutacions i presentacions
3.2. La informació personal
3.3 El temps: cronològic, físic i lingüístic
4.Vocabulari específic de l’àrea/àmbit de treball

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17625

Valoració del curs

9,78

Persones formades

169
Descarrega la informació del curs aqui.