Ref.72675

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
AV MONTILIVI 125

INICI: 05-05-2020
FINAL: 07-07-2020

DURADA: 25 hores

HORARI: dimarts de 19:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
16083

Valoració del curs

9,2

Persones formades

308
Descarrega la informació del curs aqui.

Intermediate English Conversation

intermediate-english-conversation-72675

- Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys
habituals.
- Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

- Comprensió oral
- Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndard, de
forma clara i a una velocitat mitjana.
- Expressió oral:
Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint
experiències, sentiments i fets.
- Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
- Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

mes...

1. Presentacion
2. Entonació i pronunciació
3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informal
4. Expressions freqüents de l'anglès col·loquial
5. Diàlegs i debats

- Prova teòrica-pràctica que consisteix en un exercici d’àudio amb preguntes de comprensió oral i un altra exercici en el que els alumnes hauran de ser capaços de mantenir una conversa segons el nivell cursat

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
16083

Valoració del curs

9,2

Persones formades

308
Descarrega la informació del curs aqui.