Ref.76923

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 06-11-2021
FINAL: 04-12-2021

DURADA: 20 hores

HORARI: dissabte de 09:00 a 13:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,54
Descarrega la informació del curs aqui.

Internet de les coses (nivell avançat)

internet-de-les-coses-nivell-avancat-76923

-Veure l'estat actual del sector IoT, les arquitectures de hardware i software, estàndard de comunicació i la seguretat per assegurar la integritat de les dades generades.
- Processar i visualitzar aquestes dades.

1. Conceptes bàsics IoT.
2. Anàlisi del sector.
3. Arquitectures hardware i software.
4. Sensors.
5. Estàndards de comunicació.
6. Seguretat.
7. Processament de les dades.
8. Visualització i preses de decisions.

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

8,54
Descarrega la informació del curs aqui.