Ref.76929

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

DURADA: 16 hores

HORARI:

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Introducció al posicionament web

introduccio-al-posicionament-web-76929

- Adquirir nocions bàsiques sobre els recursos existents per promocionar la pròpia empresa a través de pàgines web.

1. Internet com suport publicitari.

2. Posicionament en cercadors.

3. Principals cercadors.

4. SEO: Posicionament WEB
4.1. Què és i com funciona el SEO.
4.2. Principis fonamentals del SEO.
4.3. Preparar la web pel SEO.
4.4. Factors i elements del posicionament web.
4.5. SEO i Google.
4.6. Factors de correlació en el SEO.
4.7. L’oferta i la demanda a internet.
4.8. Les paraules clau.
4.9. Pràctiques recomanades

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Pàgines Web: prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.