Ref.77168

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundaci贸 Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8猫

INICI: 02-11-2021
FINAL: 25-11-2021

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoraci贸 del curs

8,99

Persones formades

533
Descarrega la informaci贸 del curs aqui.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

manipulador-de-productes-fitosanitaris-nivell-qualificat-77168

El personal al servei de les administracions p煤bliques nom茅s pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

D鈥檃cord amb l鈥橭rdre AAM/152/2013, de 28 de juny, per la qual es regula la formaci贸 de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilitzaci贸 de productes fitosanitaris, el nivell de capacitat qualificat 茅s exigible a:

鈥 Els/les usuaris/脿ries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agr铆coles.
鈥 Els/les agricultors/es que facin tractaments emprant personal auxiliar.
鈥 El personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d鈥櫭簊 professional, el qual ha de proporcionar la informaci贸 adequada sobre la seva utilitzaci贸, els riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscos.
鈥 Les persones responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l'aplicaci贸 de productes fitosanitaris.
鈥 Els/les aplicadors/es de productes fitosanitaris a tercers.
L鈥檕bjectiu general del curs ser脿 que l鈥檃lumne assoleixi els coneixements necessaris que li permetin superar la prova final per l鈥檕btenci贸 del carnet de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

Els objectius d鈥檃questa acci贸 formativa s鈥檃justen al que estableix l鈥檃rticle 15.b) del DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanit脿ria de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, en relaci贸 a les persones que han d鈥檃creditar un nivell qualificat de capacitaci贸.

mes...

Els continguts d鈥檃questa acci贸 formativa s鈥檃justen al que estableix l鈥檃partat B de l鈥楢nnex 1 del DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanit脿ria de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.

1. Les plagues
鈥 Plagues dels cultius: classificaci贸, descripci贸 i danys que produeixen.
鈥 M猫todes de control de plagues. Import脿ncia dels m猫todes no qu铆mics. Mitjans de protecci贸 fitosanit脿ria.
鈥 Estrat猫gies i t猫cniques per a la gesti贸 integrada de plagues. Principis generals de la gesti贸 integrada de plagues. Presa de decisions en protecci贸. Pr脿ctiques d'identificaci贸 de plagues i d'organismes de control biol貌gic i el seu maneig.
鈥 Producci贸 integrada i producci贸 ecol貌gica.

2. Productes fitosanitaris
鈥 Productes fitosanitaris: Descripci贸, classificaci贸 i elecci贸
Identificaci贸 i interpretaci贸 i classificaci贸 de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat. Pictogrames, paraules d'advert猫ncia, indicacions de perill. Casos pr脿ctics.
鈥 Seq眉猫ncia correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulaci贸 dels productes fitosanitaris.
鈥 Tractaments fitosanitaris.
鈥 M猫todes per a identificar els productes fitosanitaris il鈥egals i riscos associats al seu 煤s. Infraccions, sancions i delictes.

3. M猫todes d鈥檃plicaci贸 i equips de tractament
鈥 M猫todes d'aplicaci贸 de productes fitosanitaris i factors a tenir en compte. Casos pr脿ctics.
鈥 Equips d'aplicaci贸: neteja, manteniment.
鈥 Pr脿ctiques de revisi贸 i calibratge d'equips.
鈥 Pr脿ctiques d'aplicaci贸 de tractaments fitosanitaris.

4. Salut i prevenci贸 de riscos laborals
鈥 Riscos relacionats amb l'煤s d'equips d'aplicaci贸 de productes fitosanitaris. Riscos derivats de la utilitzaci贸 de productes fitosanitaris per al medi ambient. Mesures per reduir aquests riscos. Protecci贸 i mesures especials establertes en la Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE). Casos pr脿ctics.
鈥 Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones. Concepte de seguretat aliment脿ria i alerta sanit脿ria.
- Riscos per a la poblaci贸 en general i els grups vulnerables.
- Riscos per a la persona aplicadora.
- Vigil脿ncia sanit脿ria de la poblaci贸 exposada a plaguicides. Pr脿ctiques de primers auxilis.
- Estructures de vigil脿ncia sanit脿ria i disponibilitat d'acc茅s per informar sobre qualsevol incident o sospita d'incident.
鈥 Mesures per reduir els riscos sobre la salut. Possibles riscos derivats de fer mescles de productes. Equips de protecci贸 individual (EPIs).
鈥 Pr脿ctiques d鈥檌dentificaci贸 i utilitzaci贸 d鈥橢PIs.

5. Aspectes normatius
鈥 Sistemes de gesti贸. Normativa.
鈥 Tra莽abilitat. Requisits en mat猫ria d'higiene dels aliments i dels pinsos. El quadern d'explotaci贸.
鈥 Relaci贸 treball-salut.
鈥 Seguretat social agr脿ria.
鈥 Normativa que afecta la utilitzaci贸 de productes fitosanitaris.

L鈥檃valuaci贸 dels cursos vinculats a l鈥檕btenci贸 dels carnets atorgats pel Departament d鈥橝gricultura, Pesca i Alimentaci贸 茅s la que estableix el propi Departament.

Obtenir assist猫ncia de m茅s del 80% del curs. Per facilitar a l鈥檃lumne la gesti贸 del coneixement es donen cont铆nuament eines que els ajuden a con猫ixer el seu progr茅s, com per exemple: exercicis individuals i en grup i autoavaluacions.

Un cop els alumnes han realitzat el curs, aquests efectuaran l鈥檈xamen oficial. El calendari previst del mateix es publicar脿 al web del Departament d鈥橝gricultura, Pesca i Alimentaci贸 (DARP) i es realitzar脿 a les escoles agr脿ries (EA) o, en funci贸 de les circumst脿ncies, en aquelles depend猫ncies que indiqui el (DARP).

La nota d鈥檃valuaci贸 final ser脿 d鈥檃pte o no apte en funci贸 del resultat obtingut en l鈥檈xamen oficial.

Preparat貌ria Acreditaci贸 Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris d'煤s ramader, qualificat

Ordre: ARP/455/2006 data:22-09-2006

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoraci贸 del curs

8,99

Persones formades

533
Descarrega la informaci贸 del curs aqui.